Yüksek Öğretimde “Akademik Teşvik Ödeneği” Uygulamasının Yapısı, İşleyişi ve Sorunları


GÖKTÜRK AĞIN D. , Ağın E.

12. Uluslararasi Egitim Yonetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri