Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 Workplace Ethnography: Re-structuring of Academic Culture

  Çalışma Grubu

  Hamburg, Almanya

 • 2019 A School Ethnography: Exploring Student Identity Formation and Institutional Habitus

  Çalışma Grubu

  Hamburg, Almanya

 • 2019 Pierre Bourdieu’nun Temel Kavramları ile Eğitimi Düşünmek

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Mapping the Habitus of School of Education: A Case From Turkey

  Çalışma Grubu

  Bolzano, İtalya

 • 2018 Creating Organizational Culture through Academic Inbreeding: A Case from Turkey.

  Çalışma Grubu

  New-York, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2017 The Localization of Scientific Research Methodologies: Cases from the Field of Education Administration.

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 The function of academic inbreeding in higher education system

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 Learning Research Habitus: Tribes and Territories in the Field of Educational Administration

  Çalışma Grubu

  Kobenhavn, Danimarka

 • 2017 Yüksek Öğretimde “Akademik Teşvik Ödeneği” Uygulamasının Yapısı, İşleyişi ve Sorunları.

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 Yüksek Öğretimde “Akademik Kendileşme” (Academic Inbreeding): Pierre Bourdieu’nun Habitus Kavramı Çerçevesinde İncelenmesi.

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

Ödüller

 • Temmuz 2020 Ufuk 2020 Eşik Üstü

  Tübitak

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1