Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

60-71 AYLIK OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ALICI VE İFADE EDİCİDİL KELİME BİLGİSİNİN TEKNOLOJİ KULLANIMI VE AİLESEL FAKTÖRLERE GÖRE İNCELENMESİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.8, ss.1158-1182, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN INVESTIGATION OF PRESCHOOL CHILDREN’S DIGITAL FOOTPRINTS AND SCREEN TIMES, AND OF PARENTS’ SHARENTING AND DIGITAL PARENTING ROLES

International Journal of Eurasia Social Sciences, cilt.10, ss.76-97, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Young Children’s Theory of Mind: Home Literacy Environment, Technology Usage, and Preschool Education

Journal of Education and Training Studies, cilt.7, ss.86-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Intertextuality or Story Resistance? A Deconstruction of Stories with Preschoolers: An Example of ”The Little Red Riding Hood”

Universal Journal of Educational Research, cilt.7, ss.811-819, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

Turkish Studies, cilt.13, ss.1553-1562, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.826-852, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Hikâye Anlama ile Zihin Kuramı Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.945-960, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.1206-1221, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Paradigm Shift in School Readiness: A Comparison of Parents’ Pre-service and In-service Preschool Teachers’Views

International Journal of Progressive Education, cilt.14, ss.37-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Decade of Early Literacy Research Trends in Turkey: A Thematic Review

Journal of Education and Future, ss.13-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Velilerin Ev Ödevleri İle İlgili Metaforları ve Düşünceleri

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, cilt.1, ss.125-129

THE EFFICACY OF STORYBOOK READING ACTIVITIES ON PRESCHOOLERS’ ENVIRONMENTAL ATTITUDES

International Congress Of Eurasian Social Sciences (ICOESS), Bodrum, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2019

Yesterday’s Children and Future Educators: Pre-Service Teachers’ Outdoor Experiences, Perspectives and Insights

4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (UBAK), Yalova, Türkiye, 14 - 17 Şubat 2019, ss.19-25

DİJİTAL YERLİLERİN TEKNOLOJİ VE SOSYAL MEDYA HAKKINDAKİ ALGILARI: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI METAFORLARIN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UNESAK 2018), Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.64

OKUL ÖNCESİ SINIFLARINDA BULUNAN KİTAP MERKEZLERİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (UNESAK 2018), Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, ss.211

A Deconstruction of Stories with Preschoolers: An example of the Little Red Riding Hood

Vth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2018), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1207-1208

A Lens for Understanding Preliterate Preschoolers’ Reading and Writing

Vth INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS (EJER 2018), Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2018, ss.1205-1206

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Profilleri

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 Nisan - 14 Ağustos 2018, ss.735

Electronic versus printed storybooks: Influence on preschoolers’ explicit and implicit story comprehensions

1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK, 2018), Bursa, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık Becerileri ile İlgili Metaforları

1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi (UTEK, 2018), Bursa, Türkiye, 29 - 31 Mart 2018

Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017), Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.359

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK EDEBİYATI VE RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI İLE İLGİLİ METAFORLARI

International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017), Sakarya, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2017, ss.358

Children’s Reading Response to Environmental Problems: Preschool Through Primary Grades

5th International Early Childhood Education Congress (IECEC 2017), Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017, ss.478

Inside, Outside and Around Pictures

20th European Conference on Literacy, Madrid, İspanya, 3 - 06 Temmuz 2017, ss.235-236

Young Children’s Literacy Habits in Digital World Regarding Digital Equality Perspective

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Hırvatistan, 19 - 24 Haziran 2017

Young children’s moral reasoning: assessing their responses to story dilemmas

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Hırvatistan, 19 - 24 Haziran 2017

Preliterate preschoolers oral explanationsand visual narratives in response to picturebooks

OMEP EUROPEAN CONFERENCE 2016, Canterbury, İngiltere, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.15

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ALICI İFADE EDİCİ KELİME BİLGİSİNİN YORDAYICISI OLARAK EV İÇİOKURYAZARLIK ORTAMININ İNCELENMESİ

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016), Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016, ss.358

OKURYAZARLIK SÜRECİ AÇISINDAN EV-İÇİ OKURYAZARLIK ORTAMI: ÇOCUKLARIN İLKOKULA BAŞLAMADAN ÖNCE EV-İÇİ OKURYAZARLIK DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bartın, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015, ss.108

Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesinde İlköğretim Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri

10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2011), Sivas, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2011, ss.139

Kitap & Kitap Bölümleri

Play and languade development in early childhood: A literature review

Current Trends in Pre-school Education - 2, Ümit Deniz, Turhan Çetin, Nuzejma Obralic, Vedat Bayraktar, Yakup Yıldırım, Editör, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, ss.245-265, 2018

Disleksi: Nedenleri ve Okul Öncesi Dönemde Gelişimsel Belirtileri

Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Adem İşcan, Editör, Nobel, Ankara, ss.523-534, 2018

Comparing printed and electronic storybook reading activities in classrooms. primary and preschool pre-service teachers’xx reading prosodies and preferences

New Horizons in Educational Sciences- I, Turhan Çetin, Almasa Mulalic, Ayfer Şahin, Nudzejma Obralic, Editör, Lambert Academic Publishing, Beau Bassin, ss.183-205, 2018

School Readiness: conceptual frameworks, assessment and intervention programs

Educational Research and Practice, Irina Koleva, Gökhan Duman, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, ss.375-386, 2017

FİLİZLENEN OKURYAZARLIK: OKUL ÖNCESİ DÖNEM SES VE YAZI FARKINDALIĞIBECERİLERİNİ BESLEYEN EV-İÇİ KAYNAKLARIN İNCELENMESİ

Eğitim Bilimlerinde Yenilikler ve Nitelik Arayışları, Özcan DEMİREL - Serkan DİNÇER, Editör, PEGEM Akademi, Ankara, ss.505-529, 2016

Parents’s toy preferences: Is gender still an issue?

Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, Mustafa Yasar, Ozkan Ozgun, Jeanne Galbraith, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, ss.322-333, 2014