Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transnational return and social change: hierarchies, identities and ideas

ETHNIC AND RACIAL STUDIES, cilt.44, sa.3, ss.531-533, 2021 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kirmanciya beleke: Understanding Alevi geography in between spaces of longing and belonging

Alevis in Europe: Voices of Migration, Culture and Identity, ss.157-172, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Following the dead beyond the 'nation': a map for transnational Alevi funerary routes from Europe to Turkey

ETHNIC AND RACIAL STUDIES, cilt.35, sa.10, ss.1758-1774, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dünden Bugüne Sıla ile Gurbet Arasında Alevi Coğrafyası Üzerine

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, cilt.44, ss.225-247, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi-Olmayan Bir Araştırmacı Olarak Alevilik Üzerine Çalışmak: Göç-Mekanda ama Evde Çok-Alanlı Etnografi.

Moment Dergi: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, cilt.4, ss.52-77, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cansız Hayaller Gayri resmi Tarihimizin Şeyleşmiş İmajları

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, cilt.1, ss.211-229, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Semt Monografisine Doğru Cebeci ye Bakmak

İdeal Kent, cilt.1, ss.138-170, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Scaffolding EMI Students at Higher Education Through Reengineering Freshman Courses:A Case Study

The 3rd International Higher Education Studies Conference-IHEC 2018, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

MOTIVATIONS OF HIGHER EDUCATION STUDENTS IN TURKEY FOR PARTICIPATING IN THE ERASMUS PROGRAMME

The 3 International Higher Education Studies Conference, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.148

In between invisibility and hyper-visibility: Alevis in the time of post-coup purge in Turkey

LI. MESA Annual Meeting, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 21 Kasım 2017

7 Haziran dan 1 Kasım a Alevilerin Siyasi Tutumları

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Internationalization of Domestic Affairs through Migration Alevis in Germany A Specter Haunting Turkish Foreign Policy

Turkish Migration Conference (Dördüncüsü), Viyana, Avusturya, 12 - 15 Temmuz 2016, cilt.1, ss.140-141

Changing Patterns of Migration through Marriage A Case Study of the Route fromKonya to North Europe

3. TURKISH MIGRATION CONFERENCE 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 27 Haziran 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Yüksek Öğretim Kurumlarında İngilizce Dilinde Verilen Sosyal Bilimler Alan Dersleri Üzerine Bir Eylem Araştırması Önerisi: ODTÜ’xxde Sosyolojiye Giriş Dersleri

Eğitimde Eylem Araştırmaları, Saracaoğlu Asuman Seda,Eranıl Anıl Kadir, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.559-590, 2019 Creative Commons License

Alevi Struggles

Authoritarianism and Resistance in Turkey: Conversations on Democratic and Social Challenges, Özyürek Esra, Özpınar Gaye, Altındiş Emrah, Editör, Springer, Cham, ss.177-188, 2019

Uluslara Dayalı Küresel Mıntıka Rejiminde Beklenmedik ve Tekinsiz İki Kırılma Olarak Rakka ve Rojava.

“Uluslararası” Kavramını Yeniden Düşünmek: Kuramsal ve Yöntemsel Tartışmalar., Ceren Ergenç ve Derya G. Akder, Editör, Heretik, Ankara, ss.95-127, 2017

Kırmanciye Beleke: Understanding Alevi Geography in between Spaces of Longing and Belonging.

Alevis in Europe: Voices of Migration, Culture and Identity, Tözün İsa, Editör, Routledge, Londrina, ss.157-172, 2017

Bir Kesişim Kümesi olarak Milli-Muhafazakarlığın Üç Değili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler.

Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik Tarih Kimlik İnanç Ritüel, Yalçın Çakmak, İmran Gürataş, Editör, İletişim, İstanbul, ss.327-368, 2016

Bir Kesişim Kümesi olarak Milli-Muhafazakarlığın Üç Değili: Aleviler, Ermeniler ve Kürtler.

Kızılbaşlık Alevilik Bektaşilik Tarih Kimlik İnanç Ritüel, Yalçın Çakmak, İmran Gürataş, Editör, İletişim, İstanbul, ss.327-368, 2015

Alevilikte Şehadet: Kerbela'dan Gezi'ye Hüseyin'in Tarih Dışına Taşan Nefesi.

Öl Dediler Öldüm Türkiye de Şehitlik Mitleri, Serdar M. Değirmencioğlu, Editör, İletişim, İstanbul, ss.89-110, 2014

From raindropts to hailstones: Environments of insecurity in the case of emigration from Turkey to London

Rethinking Global Migration Practices Policies and Discourse in the European Neighbourhood, Helga Rittersberger-Tılıç, Aykan Erdemir, Ayça Ergun, Hayriye Kahveci, Editör, METU, Ankara, ss.177-185, 2008

Bilirkişi Raporları

Reflections of The World during the Covid-19 Pandemic On the Lives of Immigrants

Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), ss.13, İstanbul, 2020 Creative Commons License

Göçmenlerin Aynasından KOVİD-19 Salgınında Dünya

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV), ss.13, İstanbul, 2020 Creative Commons License