Thomas Faist (2018). The Transnationalized Social Question: Migration and the Politics of Social Inequalities in the Twenty-First Century


ZIRH B. C.

Göç Dergisi, vol.7, no.2, pp.343-347, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.33182/gd.v7i2.730
  • Journal Name: Göç Dergisi
  • Journal Indexes: Art Index
  • Page Numbers: pp.343-347
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Bu kitap değerlendirmesi Thomas Faist’ın 2018 yılı sonunda basılan Ulus-aşırılaşan Toplum Sorunu: 21. Yüzyılda Göç ve Toplumsal Eşitsizliklerin Siyaseti çalışmasını Türkçe okura tanıtmak üzere kaleme alınmıştır. İçinde bulunduğumuz KOVİD-19 salgını döneminde tabandan uluslararası (mevsimlik) göç hareketliliklerinin küresel ekonomik sistem açısından ve bu hareketliliğin yarattığı finansal kaynağın toplumsal eşitsizliklerle birbirinden ayrılan coğrafi bölgeleri güçlü bir şekilde birbirine bağımlı kıldığı görüldü. Temel argümanı on dokuzuncu yüzyılda “toplum sorunu” olarak kavramsallaştırılan ve ulus-devletlerin refah sağlayıcı birer aktör olarak tarih sahnesine çıkmasıyla belirli bir çerçeveye oturan mücadelelerin günümüzde küresel ölçekteki eşitsizlikler ekseninde ulus-devlet sınırları ötesinde ulus-aşırı bir meseleye dönüştüğü olan kitap bu tablonun anlaşılması açısından önemli bir tartışma zemini sunuyor. Göç olgusunu bölgeler arasındaki eşitsizlikleri aşmak üzere bir strateji olarak gördüğümüzde “yöntemsel milliyetçiliğin” ötesinde bütüncül bir anlayış geliştirmek mümkün gözüküyor. Göç ve kalkınma, diaspora ve iklim krizi gibi alanlara da değinen kitap, göç çalışmalarına ilgi duyan herkes için uzun erimli bir kılavuz olacak niteliktedir.