Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Species composition of Black Sea marine planktonic copepods

JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, cilt.135, ss.44-52, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Net phytoplankton discriminating patches along the southern Black Sea coast in winter 1990

Oceanologica Acta, cilt.18, ss.639-647, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Synechococcus dynamics in the Levantine basin shelf waters (northeastern Mediterranean)

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.11, ss.277-294, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The annual cycle of Synechococcus (cyanobacteria) in the northern Levantine Basin shelf waters (Eastern Mediterranean)

MARINE ECOLOGY-AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE, cilt.27, ss.187-197, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vertical distribution of marine cyanobacteria Synechococcus spp. in the Black, Marmara, Aegean, and eastern Mediterranean seas

DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, cilt.53, ss.1976-1987, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the formation of net phytoplankton patches in the southern Black Sea during the spring

HYDROBIOLOGIA, cilt.485, ss.173-182, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pigments, size and distribution of Synechococcus spp. in the Black Sea

JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, cilt.24, ss.313-326, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial distribution of net diatoms along adjacent water masses of different origin

Turkish Journal Of Botany, cilt.20, ss.519-525, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A net plankton study in the Bosphorus junction of the Sea of Marmara

Turkish Journal Of Botany, cilt.20, ss.321-327, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Preliminary note on the occurrence and biometry of ctenophore Mnemiopsis leidyi finally invaded Mersin Bay

Turkish Journal Of Zoology, cilt.12, ss.229-236, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.17, ss.29-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VARIABILITY IN PHYTOPLANKTON PIGMENT COMPOSITION IN MERSIN BAY

Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.32, ss.49-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Annual variation in the abundance of prokaryotic picoplankton (Synechococcus and Prochlorococcus) in the Northeastern Mediterranean

INTERNATIONAL BIODIVERSITY ECOLOGY SCIENCES SYMPOSIUM (BIOECO2019), İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019, ss.254

Abundance adn Distribution of Picoplankton in the northeastern Mediterranean Sea

International Marine Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.303-309

Akdeniz Türkiye Kıyıları Fitoplankton Dinamikleri

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

İstanbul Boğazı Fitoplankton Dinamikleri

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.26-27

Physicochemical properties of Iskenderun Bay

International Iskenderun Bay Symposium, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.81

Seasonal variation of the phytoplankton composition in the northern Levantine Sea

International Iskenderun Bay Symposium, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.65

Identification of water characteristic similarities in NE Mediterranean

International Iskenderun Bay Symposium, Hatay, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.42

Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.414

Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.126

Akdeniz’de farklı ekosistemlerde fitoplankton boy gruplarının dağılımı ve klorofile katkıları

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.319

Analysis of eutrophication invasive ctenophores anchovy spawning areas in the Southern Black Sea

Scientific Conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, 5 - 07 Aralık 2015

İskenderun Körfezinde Ötrofikasyon İzleme ve Değerlendirme

Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Analyses Of Eutrophication Invasive Ctenophores Anchovy Spawning Areas In The Southern Black Sea Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015, ss.269-270

Marmara Experiment MAREX Results And Future Projections Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015

ANALYSES OF EUTROPHICATION INVASIVE CTENOPHORES ANCHOVY SPAWNING AREAS IN THE SOUTHERN BLACK SEA

Final Scientific Conference of PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, 9 - 11 Aralık 2015

Marmara Experiment MAREX Results and Future Projections

Scientific Conference, Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015

MSFD GES StudiesConducted in Turkey

PERSEUS GA Meeting And Scientific Workshop, 12 - 23 Haziran 2013

Marmara Sea and Turkish Straits Experiments in June 2013

PERSEUS GA Meeting And Scientific Workshop, 1 - 30 Haziran 2013

Photoautotrophic and Chemoautotrophic Production in Marmara Sea and Black Sea

7th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Monthly changes in phytoplankton pigment composition in Mersin Bay (northeastern Mediterranean)

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Dynamics of dissolved nutrients and chlorophyll in Mersin bay, northeastern Mediterranean

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Weekly changes in phytoplankton species composition diversity abundance and biomass across the northern Levantine basin shelf waters

Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea - Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, 14 - 18 Ekim 2002, ss.680-686

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast in spring and summer 1996

NATO TU Black Sea Project Ecosystem Jodeling as a Management Tool for the Black Sea, ZORI ROSSII, Ukrayna, 15 - 19 Haziran 1997, cilt.47, ss.151-162 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Bölüm 9: Mikrobiyal Kirletici İzleme Kılavuzu

DENİZ İZLEME KILAVUZLARI, TÜBİTAK, Editör, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, Ankara, ss.32-62, 2019

Mikrobiyal Kirletici İzleme Kılavuzu

Deniz İzleme Kılavuzu, , Editör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, ss.1-31, 2017

Bacterioplankton, Cyanobacteria,Phytoplankton

The Turkish Part of the Mediterranean SeaMarine Biodiversity fisheries conservation and governance, Turan Cemal,Salihoğlu Barış,Özbek Özgür Elif, Öztürk Bayram, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.79-93, 2016

Composition and Abundance of Zooplankton of the Eastern Dıterranean Sea

The Eastern Mediterranean As A Laboratory Basin For The Assessment Of Contrasting Ecosystems NATO Science Series 2 Environmental Security, P. Malanotte Rizzoli, VN Eremeev, Editör, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, ss.81-95, 1999

Composition and Abundance of Zooplankton of the Eastern Mediterranean Sea

The Eastern Mediterranean as a Laboratory Basin for the Assessment of Contrasting Ecosystems, Malanotte-Rizzoli P., Eremeev V.N., Editör, Springer, Dordrecht, Dordrecht, ss.81-95, 1999

Distribution of eggs and larvae of anchovy with respect to ambient conditions in the southern Black Sea during 1993 and 1996

ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.189-198, 1998

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast inspring and summer 1996

ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.151-162, 1998

A biochemical approach for the estimation of food provision for heterotrophic organisms of the Black Sea

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, LI., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.263-280, 1998

Long-term changes in the biomass and composition of fodder zooplankton in coastal regions of the Black Sea during the period 1957-1996

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.209-219, 1998

Long-term changes in the Black Sea zooplankton:the role of natural and anthropogenic factors

Ecosystem Modeling as a Management Toll for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.221234, 1998

Distribution of eggs and Larvae of Anchovy Wıth Respect to Ambıent Condıtıons ın the Southern Black Sea Durıng 1993 and 1996

Ecosystem Modeling As A Management Tool For The Black Sea NATO ASi Series Environmental Security 2, L.I. Ivanov, Temel Oğuz, Editör, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, ss.189-198, 1998

Physical, Chemical, and Biological Data Sets of the TU Black Sea Data Base: Description and Evaluation

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I Oğuz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.11-37, 1998

A BIOCHEMICAL APPROACH FOR THE ESTIMATION OF FOOD PROVISION FOR HETEROTROPHIC ORGANISMS OF THE BLACK SEA

Ecosystem Modeling As A Management Tool For The Black Sea 2 Environmental Security 2, L.I. Ivanov, Temel Oğuz , Editör, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, ss.263-280, 1998

Phytoplankton Patches Formed Along The Souther Black Sea Coast in Spring and Summer 1996

NATO TU Black Sea Project Symposium On Scientific Results, L,I Ivanov, Temel Oğuz, Editör, Kluwer Academik Publishers Printed in the Netherlands, ss.151-162, 1997