Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Species composition of Black Sea marine planktonic copepods

JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, cilt.135, ss.44-52, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Net phytoplankton discriminating patches along the southern Black Sea coast in winter 1990

Oceanologica Acta, cilt.18, ss.639-647, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Synechococcus dynamics in the Levantine basin shelf waters (northeastern Mediterranean)

MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, cilt.11, ss.277-294, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The annual cycle of Synechococcus (cyanobacteria) in the northern Levantine Basin shelf waters (Eastern Mediterranean)

MARINE ECOLOGY-AN EVOLUTIONARY PERSPECTIVE, cilt.27, ss.187-197, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vertical distribution of marine cyanobacteria Synechococcus spp. in the Black, Marmara, Aegean, and eastern Mediterranean seas

DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, cilt.53, ss.1976-1987, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

On the formation of net phytoplankton patches in the southern Black Sea during the spring

HYDROBIOLOGIA, cilt.485, ss.173-182, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pigments, size and distribution of Synechococcus spp. in the Black Sea

JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, cilt.24, ss.313-326, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Spatial distribution of net diatoms along adjacent water masses of different origin

Turkish Journal Of Botany, cilt.20, ss.519-525, 1996 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

A net plankton study in the Bosphorus junction of the Sea of Marmara

Turkish Journal Of Botany, cilt.20, ss.321-327, 1995 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Preliminary note on the occurrence and biometry of ctenophore Mnemiopsis leidyi finally invaded Mersin Bay

Turkish Journal Of Zoology, cilt.12, ss.229-236, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kuzeydoğu Akdeniz’de Kıyısal ve Açık sularda Fitoplankton Dinamikleri

Yunus Araştırma Bülteni, cilt.17, ss.29-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

VARIABILITY IN PHYTOPLANKTON PIGMENT COMPOSITION IN MERSIN BAY

Turkish Journal of Aquatic Sciences, cilt.32, ss.49-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abundance adn Distribution of Picoplankton in the northeastern Mediterranean Sea

International Marine Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.303-309

Akdeniz Türkiye Kıyıları Fitoplankton Dinamikleri

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 09 Mayıs 2018, ss.20-21

İstanbul Boğazı Fitoplankton Dinamikleri

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.26-27

Identification of water characteristic similarities in NE Mediterranean

International Iskenderun Bay Symposium, Hatay, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.42

Physicochemical properties of Iskenderun Bay

International Iskenderun Bay Symposium, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.81

Seasonal variation of the phytoplankton composition in the northern Levantine Sea

International Iskenderun Bay Symposium, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.65

Kuzey Levant Denizi’ndeki 3 farklı ekosisteme ait chl-a dinamiklerinin değerlendirilmesi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.414

Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.126

Akdeniz’de farklı ekosistemlerde fitoplankton boy gruplarının dağılımı ve klorofile katkıları

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016, ss.319

Analysis of eutrophication invasive ctenophores anchovy spawning areas in the Southern Black Sea

Scientific Conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, 5 - 07 Aralık 2015

İskenderun Körfezinde Ötrofikasyon İzleme ve Değerlendirme

Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Hatay, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2015

Analyses Of Eutrophication Invasive Ctenophores Anchovy Spawning Areas In The Southern Black Sea Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015, ss.269-270

Marmara Experiment MAREX Results And Future Projections Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015

ANALYSES OF EUTROPHICATION INVASIVE CTENOPHORES ANCHOVY SPAWNING AREAS IN THE SOUTHERN BLACK SEA

Final Scientific Conference of PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, 9 - 11 Aralık 2015

Marmara Experiment MAREX Results and Future Projections

Scientific Conference, Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, Brüksel, Belçika, 7 - 09 Aralık 2015

Marmara Sea and Turkish Straits Experiments in June 2013

PERSEUS GA Meeting And Scientific Workshop, 1 - 30 Haziran 2013

MSFD GES StudiesConducted in Turkey

PERSEUS GA Meeting And Scientific Workshop, 12 - 23 Haziran 2013

Monthly changes in phytoplankton pigment composition in Mersin Bay (northeastern Mediterranean)

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Photoautotrophic and Chemoautotrophic Production in Marmara Sea and Black Sea

7th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Dynamics of dissolved nutrients and chlorophyll in Mersin bay, northeastern Mediterranean

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Aralık 2013

Weekly changes in phytoplankton species composition diversity abundance and biomass across the northern Levantine basin shelf waters

Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea - Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, 14 - 18 Ekim 2002, ss.680-686

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast in spring and summer 1996

NATO TU Black Sea Project Ecosystem Jodeling as a Management Tool for the Black Sea, ZORI ROSSII, Ukrayna, 15 - 19 Haziran 1997, cilt.47, ss.151-162 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Mikrobiyolojik Kirleticiler İzleme Kılavuzu

Deniz İzleme Kılavuzu, , Editör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, ss.1-31, 2017

Mikrobiyal Kirletici İzleme Kılavuzu

Deniz İzleme Kılavuzu, , Editör, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, ss.1-31, 2017

Bacterioplankton, Cyanobacteria,Phytoplankton

The Turkish Part of the Mediterranean SeaMarine Biodiversity fisheries conservation and governance, Turan Cemal,Salihoğlu Barış,Özbek Özgür Elif, Öztürk Bayram, Editör, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.79-93, 2016

A biochemical approach for the estimation of food provision for heterotrophic organisms of the Black Sea

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, LI., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.263-280, 1998

Distribution of eggs and larvae of anchovy with respect to ambient conditions in the southern Black Sea during 1993 and 1996

ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.189-198, 1998

Long-term changes in the Black Sea zooplankton:the role of natural and anthropogenic factors

Ecosystem Modeling as a Management Toll for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.221234, 1998

Physical, Chemical, and Biological Data Sets of the TU Black Sea Data Base: Description and Evaluation

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I Oğuz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.11-37, 1998

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast inspring and summer 1996

ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.151-162, 1998

Long-term changes in the biomass and composition of fodder zooplankton in coastal regions of the Black Sea during the period 1957-1996

Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editör, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, ss.209-219, 1998