Araştırma Alanları

  • Biyolojik Oşinografi (Deniz Biyolojisi

  • Deniz Ekolojisi