Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KUZEY-DOĞU AKDENİZ KIYILARI FİTOPLANKTON DAĞILIMI

III. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Antalya, Turkey, 06 December 2022

MARMARA DENİZİ’NDE OKSİJENİN TÜKENMESİ VE MÜSİLAJIN ETKİLERİ

5. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, Trabzon, Turkey, 01 June 2022, pp.1-236 Sustainable Development

KARADENİZ TÜRKİYE KARASULARINDA MEVSİMSEL BİRİNCİL ÜRETİM

5. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.1-236 Sustainable Development

Annual variation in the abundance of prokaryotic picoplankton (Synechococcus and Prochlorococcus) in the Northeastern Mediterranean

INTERNATIONAL BIODIVERSITY ECOLOGY SCIENCES SYMPOSIUM (BIOECO2019), İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.254

Abundance adn Distribution of Picoplankton in the northeastern Mediterranean Sea

International Marine Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.303-309

Phytoplankton Dynamics in the Bosphorus

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.26-27

Akdeniz Türkiye Kıyıları Fitoplankton Dinamikleri

III. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018 Sustainable Development

Identification of water characteristic similarities in NE Mediterranean

International Iskenderun Bay Symposium, Hatay, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.42

Physicochemical properties of Iskenderun Bay

International Iskenderun Bay Symposium, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.81

Seasonal variation of the phytoplankton composition in the northern Levantine Sea

International Iskenderun Bay Symposium, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.65

Mersin Körfezi kıyı sularında nehir etkisi

Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, Ankara, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.126

Analysis of eutrophication invasive ctenophores anchovy spawning areas in the Southern Black Sea

Scientific Conference: “Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, 5 - 07 December 2015 Sustainable Development

İskenderun Körfezinde Ötrofikasyon İzleme ve Değerlendirme

Hatay Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Hatay, Turkey, 28 - 30 May 2015

Analyses Of Eutrophication Invasive Ctenophores Anchovy Spawning Areas In The Southern Black Sea Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belgium, 7 - 09 December 2015, pp.269-270 Sustainable Development

Marmara Experiment MAREX Results And Future Projections Poster Presentation

Scientific Conferenceof PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, Brüksel, Belgium, 7 - 09 December 2015

Marmara Experiment MAREX Results and Future Projections

Scientific Conference, Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea, Brüksel, Belgium, 7 - 09 December 2015

ANALYSES OF EUTROPHICATION INVASIVE CTENOPHORES ANCHOVY SPAWNING AREAS IN THE SOUTHERN BLACK SEA

Final Scientific Conference of PERSEUS : Integrated Marine Research In The Mediterranean And The Black Sea, 9 - 11 December 2015 Sustainable Development

MSFD GES StudiesConducted in Turkey

PERSEUS GA Meeting And Scientific Workshop, 12 - 23 June 2013

Monthly changes in phytoplankton pigment composition in Mersin Bay (northeastern Mediterranean)

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2013

Photoautotrophic and Chemoautotrophic Production in Marmara Sea and Black Sea

7th International Symposium on Ecology and Environmental Problems, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2013

Dynamics of dissolved nutrients and chlorophyll in Mersin bay, northeastern Mediterranean

7th International symposium on ecology and environmental problems, Antalya, Turkey, 18 - 21 December 2013

Weekly changes in phytoplankton species composition diversity abundance and biomass across the northern Levantine basin shelf waters

Oceanography of Eastern Mediterranean and Black Sea - Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, 14 - 18 October 2002, pp.680-686

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast in spring and summer 1996

NATO TU Black Sea Project Ecosystem Jodeling as a Management Tool for the Black Sea, ZORI ROSSII, Ukraine, 15 - 19 June 1997, vol.47, pp.151-162 identifier

Books & Book Chapters

Bölüm 9: Mikrobiyal Kirletici İzleme Kılavuzu

in: DENİZ İZLEME KILAVUZLARI, TÜBİTAK, Editor, TÜBİTAK MAM Matbaası Gebze/Kocaeli, Ankara, pp.32-62, 2019

Mikrobiyal Kirletici İzleme Kılavuzu

in: Deniz İzleme Kılavuzu, , Editor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara, pp.1-31, 2017

Bacterioplankton, Cyanobacteria,Phytoplankton

in: The Turkish Part of the Mediterranean SeaMarine Biodiversity fisheries conservation and governance, Turan Cemal,Salihoğlu Barış,Özbek Özgür Elif, Öztürk Bayram, Editor, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, pp.79-93, 2016 Sustainable Development

Composition and Abundance of Zooplankton of the Eastern Dıterranean Sea

in: The Eastern Mediterranean As A Laboratory Basin For The Assessment Of Contrasting Ecosystems NATO Science Series 2 Environmental Security, P. Malanotte Rizzoli, VN Eremeev, Editor, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, pp.81-95, 1999

Composition and Abundance of Zooplankton of the Eastern Mediterranean Sea

in: The Eastern Mediterranean as a Laboratory Basin for the Assessment of Contrasting Ecosystems, Malanotte-Rizzoli P., Eremeev V.N., Editor, Springer, Dordrecht, Dordrecht, pp.81-95, 1999

Distribution of eggs and larvae of anchovy with respect to ambient conditions in the southern Black Sea during 1993 and 1996

in: ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.189-198, 1998 Sustainable Development

Phytoplankton patches formed along the southern Black Sea coast inspring and summer 1996

in: ECOSYSTEM MODELING AS A MANAGEMENT TOOL FOR THE BLACK SEA, Ivanov, LI; Oguz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.151-162, 1998 Sustainable Development

A biochemical approach for the estimation of food provision for heterotrophic organisms of the Black Sea

in: Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, LI., Oguz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.263-280, 1998 Sustainable Development

Long-term changes in the biomass and composition of fodder zooplankton in coastal regions of the Black Sea during the period 1957-1996

in: Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.209-219, 1998 Sustainable Development

Long-term changes in the Black Sea zooplankton:the role of natural and anthropogenic factors

in: Ecosystem Modeling as a Management Toll for the Black Sea, Ivanov, L.I., Oguz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.221234, 1998 Sustainable Development

Distribution of eggs and Larvae of Anchovy Wıth Respect to Ambıent Condıtıons ın the Southern Black Sea Durıng 1993 and 1996

in: Ecosystem Modeling As A Management Tool For The Black Sea NATO ASi Series Environmental Security 2, L.I. Ivanov, Temel Oğuz, Editor, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, pp.189-198, 1998 Sustainable Development

Physical, Chemical, and Biological Data Sets of the TU Black Sea Data Base: Description and Evaluation

in: Ecosystem Modeling as a Management Tool for the Black Sea, Ivanov, L.I Oğuz, T, Editor, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp.11-37, 1998 Sustainable Development

A BIOCHEMICAL APPROACH FOR THE ESTIMATION OF FOOD PROVISION FOR HETEROTROPHIC ORGANISMS OF THE BLACK SEA

in: Ecosystem Modeling As A Management Tool For The Black Sea 2 Environmental Security 2, L.I. Ivanov, Temel Oğuz , Editor, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS PRINTED IN THE NETHERLANDS, pp.263-280, 1998 Sustainable Development

Phytoplankton Patches Formed Along The Souther Black Sea Coast in Spring and Summer 1996

in: NATO TU Black Sea Project Symposium On Scientific Results, L,I Ivanov, Temel Oğuz, Editor, Kluwer Academik Publishers Printed in the Netherlands, pp.151-162, 1997

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

301

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

398

H-Index (Scopus)

13

Project

25

Thesis Advisory

11

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals