Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları

kastamonu eğitim dergisi, cilt.21, sa.4, ss.1305-1316, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service chemistry teachers expectations and experiences in the school experience course

australian journal of teacher education, cilt.37, sa.2, ss.41-57, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

evaluation of eleventh grade Turkish pupils comprehension of general chemistry concepts

asia-pacific forum on science learning and teaching, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

4th 6th and 8th grade Turkish elementary students epistemological beliefs

ilköğretim online, cilt.10, sa.3, ss.1191-1201, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prospective chemistry teachers awareness of students alternative conceptions

journal of Turkish science education, cilt.8, sa.4, ss.29-42, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre Service Elementary Science Teachers Science Teaching Efficacy Beliefs and Their Sources

ilköğretim online, cilt.9, sa.2, ss.694-704, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre service chemistry teachers ideas about reaction mechanism

journal of Turkish science education, cilt.7, sa.1, ss.47-60, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish prospective chemistry teachers alternative conceptions about acids and bases

school science and mathematics, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

High school students conceptions about energy in chemical reactions

pamukkale üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.26, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya ve matematik öğretmen adaylarının öğretmen olma nedenleri

kastamonu eğitim dergisi, cilt.16, sa.1, ss.137-144, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Do prospective teachers get enough experiences in school placements

journal of education for teaching, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish Pupils Conceptions of the Particulate Nature of Matter

journal of science education and technology, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri

hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.31, ss.212-220, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A review on the practical work in school science

eğitim ve bilim, cilt.30, sa.136, ss.61-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating formative assessment

eğitim ve bilim, cilt.30, sa.138, ss.63-69, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim ikinci kademe ve ortaöğretim öğrencilerinin yoğunlaşma konusundaki kavram yanılgıları

hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, cilt.28, ss.48-54, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkish pupils conceptions of the conservation of mass during phase changes

science education international, cilt.14, sa.3, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Development of Pre-Service Chemistry Teachers’xx Technological Pedagogical Content Knowledge

13th conference European Science Education Research Association (ESERA), 26 - 30 Ağustos 2019

Pre-service Chemistry Teachers’ Beliefs about Effective Chemistry Teaching: A Longitudinal Case Study

Educational Researches and Publications Associations (ERPA), İstanbul, Türkiye, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

Modeling Elementary Science Teachers TPACK

NARST, Amerika Birleşik Devletleri, 11 - 14 Nisan 2015, ss.202