Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The relationship between self and other in aggressive driving and driver behaviors across countries

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol.66, pp.122-138, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The differential associations of functional and dysfunctional impulsivity with driving style: A simulator study

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol.63, pp.1-11, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Telling about something that you do not really know: blind people are talking about vision!

DISABILITY & SOCIETY, vol.32, no.10, pp.1656-1660, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Trafik Ortamında Cinsiyet Rollerinin Sürücü Davranışları ve Sürüş Becerileriyle İlişkisi

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.2, pp.78-92, 2019 (National Refreed University Journal)

Kazaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Güvensiz Davranışlar

PiVOLKA, vol.9, pp.7-11, 2019 (Other Refereed National Journals)

Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi

Güvenlik Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.329-354, 2018 (Other Refereed National Journals)

Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-15, 2018 (National Refreed University Journal)

Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.5, pp.25-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı Sürücülerin Trafik Deneyimleri

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi - Mediterranean Journal of Humanities, vol.8, pp.147-164, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Yaya Tutumları ve Yaya Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.54-68, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sürücü Davranışlarının Kişiler Arası Döngüsel Model Üzerindeki Temsilleri

AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, vol.5, pp.32-49, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cinsiyet Rolleri, Düşmanlık, Genel Öfke ve Sürücü Öfkesinin Genç Sürücülerin Sürücü Öfke İfadesine Etkisi

6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, Turkey, 12 - 14 November 2015, vol.2

Haddon Matrix and Swiss Cheese Model: The Integrated Crash Analysis

15th European Congress of Psychology, 11 - 14 July 2017

The Relationship Between Interpersonal Problems and Driver Behaviors

15th European Congress of Psychology, 11 - 14 July 2017

PW 1678 Traffic safety climate: the relationship with driving skills and traffic system resilience

13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018), 5 - 07 November 2018

Sürücülükte öfke ifade şekillerinin yolcunun varlığı ve cinsiyeti ile ilişkisi

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.208-209

Does Traffic Safety Climate Perception of Drivers Differ Depending on Their Traffic System Resilience and Driving Skills Evaluation?

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, Italy, 26 - 30 August 2018, vol.825, pp.746-754 identifier identifier

Kurum kültürü ve sürücü davranışları

Trafik ve Yol Güvenliği III. Ulusal Kongresi, 17 - 19 May 2006

Duygu durum ve iş performansı: İş tatmininin aracı rolü

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Turkey, 7 - 11 September 2004

Trafikte engelli sürücülere yönelik tutumlar: Mülakat sonuçlarının içerik analizi

ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, Turkey, 7 - 08 December 2015

Sürücü davranışları, becerileri ve kaza değerlendirmesinde atıf yanlılıkları ve stilleri

ROTRASA Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliği Kongresi, 7 - 08 December 2015

Differences between different driver groups in self-evaluated perceptual-motor and safety skills

The 4th International Conference on Traffic and Transport Psychology, 31 August - 04 September 2008

An Investigation of the Relationship between Fatigue and Flight Behaviours of Turkish Commercial Airline Pilots

33rd Conference of the European Association for Aviation Psychology, 24 - 28 September 2018

Barriers to Walking Among College Students

Transportation Research Board 97th Annual Meeting, 7 - 11 January 2018

The root causes of a train accident: Lac-mégantic rail disaster

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, Italy, 26 - 30 August 2018, vol.823, pp.199-208 identifier

Books & Book Chapters

Person and Environment: Traffic Culture

in: Handbook of Traffic Psychology, Porter Bryan E., Editor, Academic Press, pp.179-192, 2011

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2018