Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki


Creative Commons License

ÖZTÜRK İ., ÖZKAN T.

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-15, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-15

Abstract


Road traffic accidents are one of the leading public health problem for all over the world and for all age groups, especially for young drivers. Driver behaviors and driving skills are important human factors components for these accidents. Examining the relationship between driver behaviors and driving skills provides detailed information regarding the nature of human factors in traffic settings. In the current study, the relationship between driving skills and driver behaviors was investigated among young drivers. Driving skills were measured by using self-reports and driver behaviors were measured by using both self-reports and driving simulator. The results showed that perceptual-motor skills were positively correlated and safety skills were negatively correlated with violations and speeding behaviors at different roads in driving simulator. According to hierarchical regression analysis, safety skills were negatively related to violations and speeding behaviors. Both perceptual-motor skills and safety skills were positively related to positive driver behaviors. For the first time in the literature, the relationship between driving skills and driver behaviors were measured by using both self-reports and driving simulator among young drivers in Turkey. The results provided detailed understanding regarding the relationship between driver behaviors and driving skills among young drivers.Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma kapsamında sürücü becerileri özbildirim yöntemi kullanılarak sürücü davranışları hem özbildirim hem de sürüş simülatörü kullanılarak ölçülmüştür. Sonuçlar algısal-motor becerilerin, ihlaller ve sürüş simülatöründeki farklı yollardaki hız davranışıyla pozitif ilişkili olduğunu gösterirken; güvenlik becerilerinde bu ilişkinin negatif olduğunu göstermiştir. Yapılan aşamalı regresyon analizlerine göre, güvenlik becerileri ihlalleri ve hız davranışlarını negatif olarak yordamaktadır. Ayrıca, hem algısal-motor hem de güvenlik becerileri olumlu sürücü davranışlarını pozitif olarak yordamıştır. Çalışma kapsamında alanyazında ilk defa sürücü becerileri ve sürücü davranışları arasındaki ilişki hem özbildirim hem de sürüş simülatörü kullanılarak Türkiye’de genç sürücü örnekleminde çalışılmıştır. Sonuçlar genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki açısından detaylı bilgi sunmaktadır.