Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Critical Analysis of Disadvantaged Groups’ Access to Distance Education in Turkey

6. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Dnipropetrovsk, Ukraine, 11 October 2021, pp.166-186 Creative Commons License

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Barış ve Savaşa İlişkin Görüşleri: Kesitsel Bir Çalışma

8th International Eurasian Educational Research Congress, (EJER), Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.876-890 Creative Commons License

Öğretmen Adaylarının Barış Eğitimini Kavramsallaştırmaları.

8th International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.863-875 Creative Commons License

Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri

8th International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.144-145 Creative Commons License Sustainable Development

Introduction of Bibliotherapy and Creative Drama-Based Peer Bullying Prevention Primary School Curriculum

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Burdur, Turkey, 25 March 2021, pp.87-88 Creative Commons License

A Curriculum for Teachers to Prevent Peer Bullying

8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK), Burdur, Turkey, 25 March 2021, pp.83-85 Creative Commons License

Akran zorbaliği ve akran zorbaliğini önleme eğitim programi hakkinda öğretmen görüşleri

5. Uluslararası Bilimsel Araştırma Kongresi (IBAD-2020), İstanbul, Turkey, 01 September 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Determining Criteria for Selection of Books That Can Help Prevent Bullying

6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 9 - 12 June 2019

An Interactive Reading Experience with ‘Kuş Yuvası Saçlı Kız ve Huguftu’

. 6th International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019

Intercultural Sensitivity Levels of Prospective Teachers

. I. International Symposium on Science, Education, Art and Technology (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

If Teacher is not Democratic in The Classroom! A Study on the Democratic Trends of Teacher Candidates

10th International Conference on Research in Education- ICRE, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

Use of Bibliotherapy Method to Prevent Peer Bullying

10th International Conference on Research in Education- ICRE, Antalya, Turkey, 20 - 22 April 2019

A Critical Look at Bullying Prevention School Programs

. I. International Symposium on Science, Education, Art and Technology (UBEST), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019

SINIFTA ZORBALIK OLDUĞUNU ÖĞRETMEN FARKETMEZSE!

V. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Öğretmen Adaylarının Ayrımcılığa Yönelik Tutumları

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ONMULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Farklı Ama Aynı! Öğretmenlerin Farklılıklara Saygı Düzeyi

V. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI SEMPOZYUMU(ISMS), 16 - 17 November 2018

Children Have No Future (or Kids are the Future)! Parents’xx Concerns about Education

International Culture and Science Congress, Erzurum, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.191-202

GÖÇ PEDAGOJİSİ KONUSUNDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ FARKINDALIKLARI

International Culture and Science Congress, Ankara, Ufuk University, Erzurum, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.250-257

TO DEEPEN GENDER EQUALITY IN DEMOCRATIC SOCIETY:COMBATING INTERNALIZED GENDER ROLES ANDINTERNALIZED SEXISM

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.74-81 Sustainable Development

HOW WOULD YOU DESCRIBE DEMOCRACY IN THREE WORDS? PROSPECTIVE TEACHERS’ UNDERSTANDING OF THE CONCEPT OF DEMOCRACY

VIII. International Congress on Research inEducation (ICRE), Manisa, Turkey, 9 - 11 May 2018, pp.59-73

The Most Failed Countries: Reasons for Failure in PISA

International Conference (EDUSREF), Turkey, 6 - 07 April 2018, pp.32

Candidate Teachers’ Democratic Attitudes and their Democratic Participation Level. – May 19-20, 2017

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaria, 19 - 20 May 2017

Exploring practices of Culturally Responsive Assessment in European Schools,

Center for Culturally Responsive Evaluation and Assessment’s (CREA), Fourth International Conference, 27 - 29 September 2017

Okullarda Bitişik Eğik El Yazısının Sonu

Uluslararası Doğunun Batısı, Batının Doğusu Konferansı, Prag / Çekya, 4 - 06 July 2017

The Quality of Education Provided in Science and Art Centers.

XIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sofia, Bulgaria, 19 - 20 May 2017

The Concept of Democratic Citizenship and Human Rights: Perspectives of Teachers and School Principals. 11 - 14 Mayıs 2017

IV. International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Turkiye, 11 - 14 May 2017

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirmeden Alternatif Ölçme ve Değerlendirmeye Geçişi Metaforlarla Anlamak. 27-29 April 2017.

the ULEAD Annual Congress- 2017-7th International Conference on Research in Education - ICRE, Canakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Demokratik ve Kapsayıcı Eğitimin Önündeki Engelleri Aşmada İlk Adım: Öğretmen Eğitimi, 27-29 April 2017.

the ULEAD Annual Congress- 2017-7th International Conference on Research in Education - ICRE, Canakkale, Turkey, 27 - 29 April 2017

Reasons for the Deterioration of Moral Values Cross Cultural Comparative Analysis

WEI International Academic Conference on Education andHumanities at Harvard Faculty Club, Boston, USA, boston, United States Of America, 1 - 03 August 2016, pp.242-252

kapali kapilar ardinda ogretmen adaylarina gore ogretmenler odasi

25. Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

Eğitimde Firsat Esitligine Iliskin Akademisyen Gorusleri

8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, 5 - 08 May 2016

To Recall to Play in the Street: A Critical Review of the Transformation of the Game Concept, Importance and Place of Game in Children's World

5th International Conference on Games and Learning Alliance (GALA), Utrecht, Netherlands, 5 - 07 December 2016, vol.10056, pp.365-373 identifier identifier

The Revolutionary Resistance Experiences of Teachers in Gripperlines of Neoliberalism and New Conservative Approach

V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice, Wroclaw, Poland, 15 - 18 June 2015

Hidden Privatization and Stratification of Education

V International Conference on Critical Education. Analyze, Educate, Organize. Critical Education for Social and Economic Justice, Wroclaw, Poland, 15 - 18 June 2015

Exploring Teacher Candidates Views on Education Reforms

17th Annual International Conference on Education, Atina, Greece, 18 - 21 May 2015, pp.214-215

Dezavantajlı Okullarda Etik Sınıf İklimi Oluşturulması

23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 4 - 06 September 2014

Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPOK), Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2014

Teacher Candidates Worries about Teaching Profession

International Teacher Education Conference (ITEC 2014), Dubai, United Arab Emirates, 5 - 07 February 2014

Eğitim Bilimcilerin Kesintili Eğitimle İmtihanı 4 4 4 Kaç Eder

22nd National Educational Sciences Conference, Eskişehir, Turkey, 5 - 07 September 2013

What makes a Teacher Effective Ways of Training Secondary Education Teachers in Turkey

International Symposium, New Issues on Teacher Education, Ankara, Turkey, 9 - 11 May 2013

Instructional Use of Information Technologies Teachers Resistance to the Use of New Technologies

19th International Conference on Learning, Illinois, United States Of America, 14 - 16 August 2012

Learning and Study Strategies of High School and University Students

12th International Educational Technology Conference (IETC), T'ao-yuan, Taiwan, 11 - 13 July 2012

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Programının Değerlendirilmesi

9. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Konferansı, Turkey, 16 - 18 October 2014, pp.941-946 Sustainable Development

PARENTS OPINIONS ABOUT CREATIVE THINKING SKILLS

15th International Creativity Conference “Creativity Research and Development for the Human Resource Development, Riga, Latvia, 5 - 06 November 2010, pp.218-222

The Perceived Autonomy of Teachers in Elementary Education

The 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Current Trends and Future Directions for Professional Development of Teachers, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 22 - 25 June 2011

Quality of Education in Turkish Rural Schools A Needs Assessment Study

16th International Conference on Learning, Barselona, Spain, 1 - 04 June 2009

Books & Book Chapters

Sanat Yoluyla Öğrenme: Teknoloji, Drama ve Resim

in: Teknodramart: Teknoloji Destekli Drama Yöntemi ile Sanat Eğitimi Uygulamaları, Doç.Dr. Ayşegül Oğuz Namdar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.35-52, 2022

Kapsayıcı Eğitimin Anlamı, Kapsamı, Felsefesi ve Uygulanışı

in: Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları: Çeşitlilikleri ve Farklılıkları Kucaklayan Kapsayıcı Çemberi Genişletme’, Pervin Oya Taneri, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.1-29, 2022

Yabancı Göçmen ve Mültecilerin Kapsanması için Bibliyoterapi ve Drama Uygulamaları

in: Kapsayıcı Eğitim Uygulamaları: Çeşitlilikleri ve Farklılıkları Kucaklayan Kapsayıcı Çemberi Genişletme, Pervin Oya Taneri, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.171-199, 2022

Adalet Değerinin Kazandırılmasında Bibliyoterapi ve Drama Uygulamaları

in: Alternatif Yöntemlerle Çocuk Kitaplarındaki Değerler, A. Oğuz Namdar,A. Alyıldız Uğurlu, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.53-82, 2021 Creative Commons License

Öğrenmede evrensel tasarım ve eğitim programları. Öğrenmede Evrensel Tasarım

in: Kapsayıcı Eğitimi Sağlamada Kuramsal ve Uygulamalı Bir Çerçeve, Semra Demir Başaran, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.150-180, 2021 Creative Commons License

Covid-19 Pandemisi Sırasında Uzaktan Eğitimin Yönetimi Hakkında Öğretmen Görüşleri

in: Challenges, Trends and Equal Opportunities in International Education and Science Practices, N. Akpınar- Dellal, S. Kholod, Editor, LAP Lambert Academic Publishing, Chisinau, pp.288-318, 2021 Creative Commons License

Developing an Attitude Scale Towards Teacher Performance Evaluation Based on Multi- Stakeholders

in: Research on The Axis of Engineering and Educational Sciences, Mahmut Sarı, Editor, SRA Academic Publishing, Klaipeda, pp.111-134, 2021 Creative Commons License

Temel eğitimde 21. yüzyıl becerilerinin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi

in: Current Debates on Social Sciences 4, Multidisciplinary Studies, Ceylan Alpaslan,Durmuş İlhami,Çeçen Salih, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.94-107, 2020 Creative Commons License

Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi

in: İlkokulda Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamaları, Oğuz Namdar, Ayşegül, Editor, Pegem A. Yayınevi, Ankara, pp.192-213, 2020 Creative Commons License

Dikkat Eksikliği ve HiperaktiviteBozukluğu Tanısı Almış Öğrenciler ileEğitim Öğretim

in: DİKKAT EKSİKLİĞİ VEHİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞURuh Sağlığı Çalışanları, Alan Uzmanları,Öğrenciler ve Aileler İçin Kuramdan Uygulamaya, A. Şebnem Soysal Acar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.863-880, 2019 Creative Commons License

5. Bölüm Kapsayıcı Değerlendirme

in: Kuramdan Uygulamaya Kapsayıcı Eğitim, Taneri, Pervin Oya, Editor, Pegem A, Ankara, pp.93-123, 2019 Sustainable Development

What values should be taught? Measuring the Perceptions of High School Teachers on Values Education

in: Educational Policy and Research, Arslan Hasan, Dorczak Roman, Alina-Andreea Dragoescu Urlica, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.117-124, 2018

Gözleme Dayalı Yöntemler

in: Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Editor, Anı Yayınevi, Ankara, pp.363-391, 2018

Öğretmen Adaylarının Ayrımcılığa Yönelik Tutumları

in: EĞİTİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, ŞAHİN Harun, TEMİZER Abidin, ERDOĞAN Fatma, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.219-246, 2018

Imagine a world without hatred: Preventing the Hate-Speech and Prejudice in the Society

in: RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES, DORCZAK, Roman LENART-GANSINIEC, REGINA , RUGGIERO, CHRISTIAN ICBAY, MEHMET ALI, Editor, Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Krakow, pp.217-224, 2018

Farklı Ama Aynı! Aday Öğretmenlerin Farklılıklara Saygı Düzeyi /-197

in: Egitim bilimlerinde güncel akademik çalışmalar 2018, Harun Şahin, Abidin Temizer, Fatma Erdoğan, Editor, Ivpe, Cetinje-Montenegro, pp.197-218, 2018

to recall to play in the street: a ciîitical review of the transformation of the g

in: Games and Learning Alliance, de gloria alessandro, vetkamp remco, Editor, springer international publishing, Zug, pp.365-373, 2016 Creative Commons License

kapali kapilar ardinda: ogretmen adaylarina gore ogretmenler odasi

in: egitim bilimlerinde yenilik ve nitelik arayisi, demirel ozcan, dincer serkan, Editor, pegem akademi, Ankara, pp.791-808, 2016

Primary Schools Teachers’ Opinions about Positive Discrimination

in: Contemporary Approaches in Education, Kevin Norley,Mehmet Ali Icbay,Hasan Arslan, Editor, PL Academic Research, Frankfurt, pp.483-490, 2015 Creative Commons License

Bölüm 10. Taramalar ve Anketler (Surveys and Questionnaires)

in: Real World Research Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Şakir Çınkır, Nihan Demirkasımoğlu, Editor, Anı, Ankara, pp.287-344, 2015

Curriculum Development and Implementation

in: Educational Administration Concepts and Practices Eğitim Yönetimi, GÖKHAN ARASTAMAN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.366-409, 2013 Sustainable Development

Metrics

Publication

115

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

40

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals