Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.102-117, 2020 (National Refreed University Journal)

AİLELERLE ÇALIŞMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİ TÜRKÇEFORMU’NUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.3, pp.88-108, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turkish early childhood education curriculum from the perspective of STEM education: A document analysis

Journal of Turkish Science Education, vol.14, no.4, pp.16-34, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development identifier

Turkish Early Childhood Education Curriculum from the Perspective of STEM Education: A Document Analysis

Journal of Turkish Science Education, vol.14, no.4, pp.16-34, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

A review of studies on STEM and STEAM education.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi KEFAD,, vol.18, pp.757-776, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preschool Teachers’ Teacher-Child Communication Skills: The Role of Self-Efficacy Beliefs and Some Demographics.

Journal of Education and Human Development,, vol.6, pp.1-15, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment in early childhood education Commonly used curriculum models and Turkish curriculum

The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), no.1, pp.16-39, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Examination of the Relationship between Parents’ Attitudes to Preschool Children’s Sexual Development and Parental Self-Efficacy.

European Conference on Educational Research (ECER) Emerging Researchers’ Conference, cenevre, Switzerland, 01 September 2021

The comparison of pre-service teachers' playfulness traits and attitudes towards educational play regarding demographic traits [Conference session]

European Conference on Educational Research (ECER) Emerging Researchers’ Conference, cenevre, Switzerland, 1 - 07 September 2021

Examination of early childhood teacher candidate’s subjective well-being and early teacher identity.

European Conference on Educational Research (ECER) Emerging Researchers’ Conference, cenevre, Switzerland, 01 September 2021

Types and Dimensions of Parent Involvement in Mass Media: An Analysis of Series Child Magazine.

European Conference on Educational Research (ECER) Emerging Researchers’ Conference, cenevre, Switzerland, 1 - 07 September 2021

A Systematic Review of Executive Function and Emotion Regulation Studies in Early Childhood

30th European Early Childhood Education Research Conference (EECERA), Zagreb, Croatia, 1 - 17 September 2021 Sustainable Development

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çokkültürlülük Uygulamaları.

6. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi, Kars, Turkey, 2 - 05 October 2019

Media’s role on motivators of family engagement.

29th European Early Childhood Education Research Association Conference (EECERA)., Thessaloniki, Greece, 20 - 22 August 2019

STEM Öğretmen Eğitiminin Okul Öncesi Eğitime Yansımaları: Bir Durum Çalışması.

V th International Eurasian Educational Research Congress,, Antalya, Turkey, 2 - 05 May 2018

Okul Öncesi dönem resimli çocuk kitaplarında mühendislik öğeleri.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, 27 - 30 April 2018

Pre-service early childhood educators’ reports of perceived stem activity implementation barriers.

10. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018

Okul Öncesi Öğretmenleri Tarafından Kullanılan Ev- Okul İletişim Yöntemleri: Yeni İletişim Teknolojilerini Kullanıyorlar Mı?

5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi “Temel Eğitimde Program Çalışmaları”, Muğla, Turkey, 26 October 2016 - 28 October 2017

Home-School Commucation Methods Used By Early Childhood Teachers: Do They Used New Commucation Technologies?

5th International Curriculum and Instruction Congress ’xxCurriculum Studies in Basic Education’xx, Muğla, Turkey, 26 - 28 October 2017

Okul Öncesi Dönemde Sanatın STEM Disiplinleri ile Bütünleştirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri.

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde sunulmuştur., Ankara, Turkey, 18 - 21 October 2017

STEM teaching intentions of Turkish preschool teachers

69th OMEP World Assembly and Conference, Opatija, Croatia, 19 - 24 June 2017

Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Eğitim İnaçları ve Aile Katılımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki.

EJER 2017 IVth Eurasian Educational Research Congress/3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Denizli, Turkey, 11 - 14 May 2017

Eğitimci Gözüyle Anne-Baba, Öğretmen ve Çocuk: Okul Öncesi Eğitimde bir FeTeMM Uygulama Değerlendirmesi. .

12. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 28 - 30 September 2016

Development of a Scale Based on Parents reports to measure sibling rivalry on preschool age children

ECER 2015 Budapest European Conference on Educational ResearchC, Budapest, Hungary, 7 - 11 September 2015

Interrelation of theory of mind and moral development in early childhood settings

World Council of Comparative Education Societies (WCCES) XIV World Congress 2010,, İstanbul, Turkey, 14 - 18 June 2010

Books & Book Chapters

PROJE YAKLAŞIMI

in: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİM YAKLAŞIMLARI, TANTEKİN ERDEN, FEYZA; DEMİRCAN, H. ÖZLEN, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.117-143, 2021

FARKLILIKLARA SAYGI PROGRAMI

in: ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE EĞİTİM YAKLAŞIMLARI, TANTEKİN-ERDEN, FEYZA; DEMİRCAN, H. ÖZLEN, Editor, EĞİTEN KİTAP, Ankara, pp.269-302, 2021

FİZİKSEL GELİŞİM

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-30, 2019

Aile

in: Çocuk Gelişimi, Ayşe Dilek ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, PEGEM, Ankara, pp.269-301, 2019

AİLE

in: ÇOCUK GELİŞİMİ, AYŞE DİLEK ÖĞRETİR ÖZÇELİK, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.269-301, 2019