Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Class and Habitus in the Formation of Gay Identities, Masculinities, and Respectability in Turkey

JOURNAL OF MIDDLE EAST WOMENS STUDIES, cilt.13, sa.2, ss.244-264, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Between Ideals and Enactments: The Experience of "New Fatherhood" among Middle-Class Men in Turkey

GENDER AND SEXUALITY IN MUSLIM CULTURES, ss.95-113, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

WOMEN AND GENDER

TURKEY AND THE POLITICS OF NATIONAL IDENTITY: SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL TRANSFORMATION, ss.118-144, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Questioning agency and empowerment: Women's work-related strategies and social class in urban Turkey

WOMENS STUDIES INTERNATIONAL FORUM, cilt.33, ss.523-532, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prefession - police, sex - female

CURRENT ANTHROPOLOGY, cilt.49, sa.6, ss.1135-1137, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DEKİ BEYAZ YAKALILARIN AYRIMCILIĞA DAYALI MOBBİNG DENEYİMLERİ: MÜCADELE YOLLARI VE ÖNERİLER

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.21, ss.210-252, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Nedenlerle Çalışma Ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.59-69, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gitmek mi Zor Kalmak mı? Avrupa’xxya Erkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.123-146, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köy Enstitüsü Mezunu Olmanın Babalık Davranış ve Deneyimlerine Etkisi

Eğitim Bilim Toplum, cilt.8, sa.32, ss.8-38, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gitmek mi Zor Kalmak mı?”: Avrupa’yaErkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi”

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Soma’da görece risk anlamlandırma süreci ve risk yönetimi

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016

Intersection of State, Market and Family in the Fathering Experiences of Divorced Men in Turkey

European Sociological Association 14th Conference, Manchester, Manchester, İngiltere, 20 - 23 Ağustos 2019

Soma da Madencilerin Risk Anlamlandırmaları: Kurumsal ve Yerel Bilgi Kullanımı

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

Feeling more insecure than before: Women in academia in Turkey

European Sociological Association (ESA), 13th Conference, Atina, Yunanistan, 31 Ağustos 2017

Soma da Görece Risk Anlamlandırma Süreci ve Risk Yönetimi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2016

Struggling Against the Myth of Equality in Research and Academia The case of women in academia in Turkey

12th Conference of the European Sociological Association 2015: Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 28 Ağustos 2015

Kafka s Turbulent Society in the Trial A Durkheimean Investigation

10th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times, Geneve, İsviçre, 7 - 09 Eylül 2011

From Unequal Negotiation to Forced Consent Workers Different Strategies in Two Settings

10th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times, Geneve, İsviçre, 7 - 10 Eylül 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Sexual Harassment in Turkish Academia Through the Lens of Gendered Academic Citizenship

Gendered Academic Citizenship: Issues and Experiences, Sevil Sümer, Editör, Palgrave Macmillan, London , London, ss.199-228, 2020

Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu

Kişisel Olan Politiktir: Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Editör, NotaBene Yayınları, İstanbul, ss.395-421, 2020 Creative Commons License

Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki

Kişisel Olan Politiktir: Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Editör, NotaBene Yayınları, İstanbul, ss.191-226, 2020 Creative Commons License

Kadın ve Yoksulluk

Türkiye’de Yoksulluk ve ve Eşitsizlik: Nedenler, Süreçler, Çözümler, Sencer Ayata, Editör, SODAR/Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi, Ankara, ss.155-169, 2020 Creative Commons License

Relative Risk Construction through Risk Boundary and Rituals: The Mining Context in the Soma Disaster

The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management, Robert P. Gephart,C. Chet Miller Karin Svelberg Helgesson, Editör, Routledge, London/New York , New-York, ss.192-212, 2019

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bir Üniversite İkliminde Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme

Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Gülriz Uygur,Hülya Şimga, Editör, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Mersin, ss.97-122, 2018

Spousal Conflicts and Domestic Violence in Turkey: A Case for Gender Bias in Hate Violence

The Psychology of Hate Crimes as Domestic Terrorism U S and Global Issues, Dunbar,Blanco ve Crevecoeur-MacPhail, Editör, ABC-CLIO, Inc. , California, ss.211-224, 2017

Gençlik

Dünden Bugüne Türkiye Tarih Politika Toplum ve Kültür, Metin Heper ve Sabri Sayarı, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.349-362, 2016

Between Ideals and Enactments: The Experiences of "New Fatherhood" among Middle-Class Men in Turkey

Gender and Sexuality in Muslim Cultures, Ozyegin,Gul, Editör, Ashgate, Aldershot (UK) , London, ss.95-114, 2015

Toplumsal Cinsiyet ve Aile

Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler, Turğut Mustafa,Feyzioğlu Semiha, Editör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma ve Sosyal Politika Serisi 07 Çizge Yayıncılık, İstanbul, ss.234-281, 2014

Women and Gender

Turkey and the Politics of National Identity Social Economic and Cultural Transformation, Shane Brennan and Marc Herzog, Editör, I.B.Tauris, New York, ss.118-144, 2014

Türkiye'de Evlilik

Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler, Mustafa Turgut,Semiha Fevzioğlu, Editör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Araştırma ve Sosyal Politika Serisi, İstanbul, ss.112-169, 2014

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

Migration Familie und Soziale Lage, Geisen,Thomas; Studer, Tobias; Yıldız, Erol, , Editör, Springer VS, ss.235-251, 2013

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

Migration Familie und soziale Lage Beiträge zu Bildung Gender und Care, Geisen,Thomas,Studer,Tobias,Yildiz,Erol, Editör, Springer-Verlag , Heidelberg, ss.235-250, 2013

Youth

The Routledge Handbook of Modern Turkey, Metin Heper, Sabri Sayari, Editör, Routledge, New York, ss.271-281, 2012

Women in Turkey: Caught between Tradition and Modernity

Women in the Middle East and North Africa Agents of Change, Fatima Sadiqi,Moha Ennaji, Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.173-187, 2011

Bir Sosyal Bilimcinin 'Diğer'ini Anlama Çabası: Çeviri, Yorum ve Söyleşi

Sanat, Felsefe, Bilim, Teknoloji, İdeoloji: Symbolae in Honorem Hasan Ünal Nalbantoğlu, Arslan Avar,Devrim Sezer, Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.529-542, 2008