Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Soma’da görece risk anlamlandırma süreci ve risk yönetimi

Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016

Intersection of State, Market and Family in the Fathering Experiences of Divorced Men in Turkey

European Sociological Association 14th Conference, Manchester, Manchester, United Kingdom, 20 - 23 August 2019

Feeling more insecure than before: Women in academia in Turkey

European Sociological Association (ESA), 13th Conference, Atina, Greece, 31 August 2017 Sustainable Development

Soma da Görece Risk Anlamlandırma Süreci ve Risk Yönetimi

24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2016

Struggling Against the Myth of Equality in Research and Academia The case of women in academia in Turkey

12th Conference of the European Sociological Association 2015: Differences, Inequalities and Sociological Imagination, Prag, Czech Republic, 25 - 28 August 2015 Sustainable Development

Kafka s Turbulent Society in the Trial A Durkheimean Investigation

10th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times, Geneve, Switzerland, 7 - 09 September 2011

From Unequal Negotiation to Forced Consent Workers Different Strategies in Two Settings

10th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times, Geneve, Switzerland, 7 - 10 September 2011

Books & Book Chapters

Sexual Harassment in Turkish Academia Through the Lens of Gendered Academic Citizenship

in: Gendered Academic Citizenship: Issues and Experiences, Sevil Sümer, Editor, Palgrave Macmillan, London , London, pp.199-228, 2020 Sustainable Development

Erkeklerin Deneyimleri Üzerinden Şiddetin Kuşaklararası Aktarımını Anlamak: Aile İçi Şiddet Tanığı ve/veya Mağdurlarının İkili İlişkilerinde Şiddet Olgusu

in: Kişisel Olan Politiktir: Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Editor, NotaBene Yayınları, İstanbul, pp.395-421, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Kadının Şiddete İlişkin Tutumu ve Sahip Olduğu Kaynaklarla Şiddete Verdiği Tepki Arasındaki İlişki

in: Kişisel Olan Politiktir: Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Editor, NotaBene Yayınları, İstanbul, pp.191-226, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Kadın ve Yoksulluk

in: Türkiye’de Yoksulluk ve ve Eşitsizlik: Nedenler, Süreçler, Çözümler, Sencer Ayata, Editor, SODAR/Sosyal Denge ve Demokrasi Araştırma Merkezi, Ankara, pp.155-169, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Relative Risk Construction through Risk Boundary and Rituals: The Mining Context in the Soma Disaster

in: The Routledge Companion to Risk, Crisis and Emergency Management, Robert P. Gephart,C. Chet Miller Karin Svelberg Helgesson, Editor, Routledge, London/New York , New-York, pp.192-212, 2019

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bir Üniversite İkliminde Cinsel Taciz ve Saldırıyı Önleme

in: Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Gülriz Uygur,Hülya Şimga, Editor, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınevi, Mersin, pp.97-122, 2018

Spousal Conflicts and Domestic Violence in Turkey: A Case for Gender Bias in Hate Violence

in: The Psychology of Hate Crimes as Domestic Terrorism U S and Global Issues, Dunbar,Blanco ve Crevecoeur-MacPhail, Editor, ABC-CLIO, Inc. , California, pp.211-224, 2017 Sustainable Development

Gençlik

in: Dünden Bugüne Türkiye Tarih Politika Toplum ve Kültür, Metin Heper ve Sabri Sayarı, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.349-362, 2016

Between Ideals and Enactments: The Experiences of "New Fatherhood" among Middle-Class Men in Turkey

in: Gender and Sexuality in Muslim Cultures, Ozyegin,Gul, Editor, Ashgate, Aldershot (UK) , London, pp.95-114, 2015

Toplumsal Cinsiyet ve Aile

in: Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler, Turğut Mustafa,Feyzioğlu Semiha, Editor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Araştırma ve Sosyal Politika Serisi 07 Çizge Yayıncılık, İstanbul, pp.234-281, 2014

Women and Gender

in: Turkey and the Politics of National Identity Social Economic and Cultural Transformation, Shane Brennan and Marc Herzog, Editor, I.B.Tauris, New York, pp.118-144, 2014

Türkiye'de Evlilik

in: Türkiye Aile Yapısı Araştırması: Tespitler, Öneriler, Mustafa Turgut,Semiha Fevzioğlu, Editor, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Araştırma ve Sosyal Politika Serisi, İstanbul, pp.112-169, 2014

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

in: Migration Familie und Soziale Lage, Geisen,Thomas; Studer, Tobias; Yıldız, Erol, , Editor, Springer VS, pp.235-251, 2013

Experiences of Stay-Behind Women in International Migration

in: Migration Familie und soziale Lage Beiträge zu Bildung Gender und Care, Geisen,Thomas,Studer,Tobias,Yildiz,Erol, Editor, Springer-Verlag , Heidelberg, pp.235-250, 2013

Youth

in: The Routledge Handbook of Modern Turkey, Metin Heper, Sabri Sayari, Editor, Routledge, New York, pp.271-281, 2012

Women in Turkey: Caught between Tradition and Modernity

in: Women in the Middle East and North Africa Agents of Change, Fatima Sadiqi,Moha Ennaji, Editor, Routledge, London/New York , New York, pp.173-187, 2011 Sustainable Development

Bir Sosyal Bilimcinin 'Diğer'ini Anlama Çabası: Çeviri, Yorum ve Söyleşi

in: Sanat, Felsefe, Bilim, Teknoloji, İdeoloji: Symbolae in Honorem Hasan Ünal Nalbantoğlu, Arslan Avar,Devrim Sezer, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.529-542, 2008

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

45

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

52

H-Index (Scopus)

2

Citiation (TrDizin)

16

H-Index (TrDizin)

2

Project

15

Thesis Advisory

59

Open Access

47
UN Sustainable Development Goals