Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Who is the Parent? Predictors of 12-year-olds' Parentification Behaviors

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.34, ss.16-18, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Children's Social Inclusion Judgments in the Context of Gender

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.33, ss.67-84, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aile İklimi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması ve PsikometrikAçıdan İncelenmesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, cilt.8, no.50, ss.165-200, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Studying Mother-Child Conversations at Home in Three Cultures: Western Turkey, Eastern Turkey and the USA

SAGE Research Methods Cases, cilt.2, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik Analizi

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.21, ss.41-56, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

U NI VERSI TE O G RENCI LERI NI N SU NNET OLMA DENEYI MLERI NE DAI R OTOBI YOGRAFI K ANILARININ I C ERI K ANALI ZI

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.56, ss.355-373, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar