Prof.Dr.

SEVİNÇ ALTINER


Mühendislik Fakültesi

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Eğitim Bilgileri

1988 - 1993

1988 - 1993

Doktora

University of London-University College London, Geological Sciences, İngiltere

1982 - 1985

1982 - 1985

Yüksek Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1976 - 1982

1976 - 1982

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

Calcarerous Nannofossil and Calpionellid Biostratigraphy of the Jurassic-Lower Cretaceous in Northwest Anatolia, Turkey

University of London-University College London, Geological Sciences

1985

1985

Yüksek Lisans

Maastrichtian Planktonic Foraminifera and Stratigraphy of the Germav Formation, Gercüş area, SE Turkey.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Araştırma Alanları

Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1998 - 2009

1998 - 2009

Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1993 - 1998

1993 - 1998

Yrd.Doç.Dr.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1983 - 1993

1983 - 1993

Araştırma Görevlisi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

2002 - 2005

2002 - 2005

Bölüm Başkan Yardımcısı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BIOSTRATIGRAPHY

Lisans

Lisans

MICROPALEONTOLOGY

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

Aptian planktonic foraminiferal biostratigraphy and microfacies analyses of Mudurnu-Nallıhan Sequence (Ankara, Turkey)

Altıner S. (Danışman)

D.YAĞMUR(Öğrenci)

2019

2019

Yüksek Lisans

Taxonomy and biostratigraphy of calpionellids and saccocoma across the jurassic-cretaceous boundary beds of the alci block: Alacaatli olistostromes, Ankara, Turkey

ALTINER S. (Danışman)

B.AKGÜMÜŞ(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Deep sea benthic foraminiferal diversity and abundance changes across cretaceous-paleogene boundary beds in the Haymana basin (Ankara, Turkey): Paleoenvironmental implications

ALTINER S. (Danışman)

E.VARDAR(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Planktonic foraminifera biostratigraphy and microfacies analysis of the cenomanian-campanian succession in the Haymana-Polatli basin (Ankara, Turkey)

ALTINER S. (Danışman)

N.SARIASLAN(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Upper paleocene-lowermost eocene planktonic foraminiferal biostratigraphy and record of the paleocene-eocene thermal maximum in the Haymana basin (Ankara, Turkey)

ALTINER S. (Danışman)

G.TANIK(Öğrenci)

2017

2017

Yüksek Lisans

Planktonic foraminiferal diversity and abundance changes across cretaceous-paleogene boundary beds in the haymana basin and new observations on the extinction horizon

Altıner S. , Altıner D. (Eş Danışman)

A.UYGAR(Öğrenci)

2016

2016

Yüksek Lisans

Campanian-Maastrichtian planktonic foraminiferal investigation and biostratigraphy (Kokaksu section, Bartın, NW Anatolia): Remarks on the Cretaceous paleoceanography based on quantitative data.

Altıner S. (Danışman)

A.Güray(Öğrenci)

2014

2014

Doktora

Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the paleocene-eocene sequences in the Western and Central Black Sea region, Turkey

ALTINER S. (Danışman)

A.GÜRAY(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

STAGE BOUNDARIES IN THE MISSISSIPIAN OF TAURIDES BASED ON CONODONT DATA: STATISTICAL ANALYSIS TAXONOMY AND BIOSTRATIGRAPHY"

Altıner S. (Eş Danışman) , Altıner D.

A.Özdemir(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Foraminiferal response to sedimentary cyclicity in the Haymana Basin, Central Anatolia, Turkey.

Altıner S. (Danışman)

E.Amirov(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

Cretaceous/Paleogene Boundary in the Haymana Basin, Central Anatolia, Turkey: Micropaleontological, Mineralogical and Sequence Stratigraphic Approach.

Altıner S. (Eş Danışman) , Altıner D.

S.Esmeray(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Taxonomy and distribution of the benthic Foraminifera in the Gulf of İskenderun, Eastern Mediterranean, Turkey.

Altıner S. (Danışman)

A.Oflaz(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Cyclic sedimentation across Permian-Triassic boundary (central Taurides, Hadim, SW Turkey).

Altıner S.

E.Ünal(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Meter-scale subtidal cycles in the Middle Carboniferous carbonates of central Taurides, southern Turkey and reponse of fusulinacean foraminifers to sedimentary cyclicity.

Altıner S. (Danışman)

A.Şen(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Meter-scale shallowing upward cycles in the Midian (Upper Permian) strata (central Taurides, Turkey).

Altıner S. (Danışman)

E.Pütürgeli(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

CONODONT DISTRIBUTION ACROSS THE MID-CARBONIFEROUS BOUNDARY IN THE CENTRAL TAURIDES, TURKEY

Atakul-Ozdemir A., ALTINER D. , ALTINER S.

RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA, cilt.118, ss.213-222, 2012 Özet

2000

2000

Late Permian foraminiferal biofacies belts in Turkey paleogeographic and tectonic implications

ALTINER D., ALTINER S. , KOÇYİĞİT A.

Geological Society of London Specieal Publication, cilt.2, ss.83-96, 2000

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Cretaceous Geological Evolution of the Central Pontides

OKAY A., ALTINER D., SUNAL G., Akdogan R., ALTINER S. , simmons m.

10th International Symposium on the Cretaceous, Vienna, Avusturya, 21 - 26 Ağustos 2017, cilt.120, ss.203

2017

2017

Heterohelix and Guembelitria blooms before the K-Pg boundaryin Haymana Basin, Turkey

Karabeyoğlu U., ALTINER S. , ALTINER D.

10th International Symposium on the Cretaceous, Viyana, Avusturya, 21 - 26 Ağustos 2017

2015

2015

FORAMINIFERAL BIOSTRATIGRAPHY IN THE BASHKIRIAN MOSCOVIAN BOUNDARY BEDS TAURIDES TURKEY EVIDENCE FOR GLACIO EUSTATIC SEA LEVEL CHANGE IN THE EARLY PENNSYLVANIAN

ALTINER D., ALTINER S. , YILMAZ İ. Ö. , ÖZDEMİR A.

2015 GSA Annual Meeting in Baltimore, Maryland, USA (1-4 November 2015), Baltimore, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Kasım 2015

2015

2015

Devonian-Carboniferous boundary succession in Eastern Taurides, Turkey

ÖZDEMİR A., ALTINER D., ALTINER S.

European Geosciences Union General Assembly EGU 2015, Fransa, 12 - 17 Nisan 2015

Desteklenen Projeler

2018 - 2020

2018 - 2020

Bitlis Masifi’xxNde Üst Triyas? İstiflerinin Fasiyes Özellikleri Ve Biostratigrafisi Ve Eş Yaşlı Volkaniklerin Petrolojisi

TÜBİTAK Projesi

Altıner S. , Özdemir A.(Yürütücü)

2018 - 2019

2018 - 2019

HAYMANA HAVZASI (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN - EOSEN SEDİMANTER İSTİFLERİNDE SEDİMANTER DÖNGÜSÜ; FOSİLLERİN DÖNGÜLERE TEPKİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü) , BENGÜL N.

2018 - 2019

2018 - 2019

GÖYNÜK HAVZASINDA (ORTA SAKARYA,TÜRKİYE) KRATESE / PALEOSEN SINIRI SONRASI: MİKROPALEONTOLOJİK VE PALEOORTAMSAL YAKLAŞIM

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü) , ÖZDER R.

2018 - 2019

2018 - 2019

BOLKAR DAĞI BİRLİĞİ'NİN (ORTA TOROSLAR,TÜRKİYE) ÜST PERMİYEN-ALT TRİYAS SIĞ DENİZEL KARBONAT İSTİFLERİNİN FORAMİNİFER BİYOSTRATİGRAFİSİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü) , HANDE ESATOĞLU VEKLİ A.

2018 - 2019

2018 - 2019

ORTA ANADOLU HAVZALARINDA PALEOSEN-EOSEN SINIRI:MİKROPALEONTOLOJİK VE SEKANS STRATİGRAFİK YAKLAŞIM

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü) , TANIK G.

2018 - 2019

2018 - 2019

TÜRKİYE'NİN JURA-KRETASE KARBONAT PLATFORMLARININ GELİŞİMİ VE KAYBOLOŞU: TETİS OKYANUS KENARLARININ KORELASYONU VE KARŞILAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü) , GÖRKEM ATASOY S.

2014 - 2019

2014 - 2019

Mudurnu-Göynük Havzası’nın (Orta Sakarya Bölgesi) Kretase-Paleojen Sınır Tabakalarında Planktonik Foraminifer Biyostratigrafisi, Türlerin Sayısal Analizleri ve Paleoortamsal sonuçlar

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

HAYMANA HAVZASINDA (ORTA ANADOLU,TÜRKİYE ) PALEOSEN/EOSEN SINIRI: MİKROPALEONTOLOJİK VE SEKANS STRATİGRAFİK YAKLAŞIM

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

HAYMANA HAVZASINDAKİ PALEOSEN İSTİFİNİN MİKROPALEONTOLOJİSİ VE SEKANS STRATİGRAFİSİ: KRETASE/PALEOJEN VE PALEOSEN/EOSEN SINIRLARININ BELİRLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2017 - 2017

2017 - 2017

JURA-KRETASE SINIRININ KUZEYBATI TÜRKİYE (PONTİD)'DE BELİRLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2014 - 2016

2014 - 2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2014 - 2015

2014 - 2015

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)

2008 - 2010

2008 - 2010

Orta Toroslarda Alt Karbonifer Kat Sınırlarının Konodont Ve Foraminifer Biyostratigrafisi Kullanılarak Belirlenmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

ALTINER S. (Yürütücü)


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 282

h-indeksi (WOS): 9