KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN– ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFERBİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR


Creative Commons License

Tanık G., Altıner S.

70.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 10 - 14 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey