KUZEY HAYMANA’DA (ANKARA, TÜRKİYE) ÜST PALEOSEN– ALT EOSEN İSTİFİNDE PLANKTONİK FORAMİNİFERBİYOSTRATİGRAFİSİ İLE İLGİLİ İLK BULGULAR


Creative Commons License

Tanık G., Altıner S.

70.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye