Orta Eosen Yaşlı Maden Kompleksi Kayaçlarının (Çatak-Kozluk) Petrolojik, Sedimantolojik ve Paleontolojik Özellikleri: Neotetis Okyanusunun Güney Kolunun Kapanmasi Üzerine Yaklaşımlar


Güleç N. T. , Özdemir Y.(Yürütücü), Özdemir A., Altıner S.

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2020

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Mayıs 2017
  • Bitiş Tarihi: Şubat 2020