Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gender, Religiosity, Sexual Activity, Sexual Knowledge, and Attitudes Toward Controversial Aspects of Sexuality

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.54, no.6, pp.2033-2044, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

EFFECTS OF GENDER AND SEX-ROLE ORIENTATION ON SEXUAL ATTITUDES AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.41, no.6, pp.995-1008, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Predictors of risk-taking behaviors among Turkish adolescents

PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, vol.50, pp.4-9, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Saldırganlığa alternatif davranışlar için öz-yeterlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması

Erciyes Eğitim Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-17, 2020 (National Refreed University Journal)

Saldırganlık için Ebeveyn Desteği Ölçeğinin (SEDÖ) Türkçe Formunun Değerlendirilmesi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.1-10, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin (Psychological Maltreatment of Women Inventory) Türk kültürüne uyarlanması

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.9, no.53, pp.341-371, 2019 (Other Refereed National Journals)

Adler Yaklaşımında Aile Danışmanlığı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik, vol.6, no.46, pp.87-101, 2016 (Other Refereed National Journals)

Individual Psychology in Turkey

Journal of Individual Psychology, vol.68, no.4, pp.411-419, 2012 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Field testing the college student experiences questionnaire in Turkey

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.2, pp.21-37, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Saldırgan Davranışlarını Yordamada Çevresel Risk Çevresel Güvenlik ve Okul İklimi Algısı

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, pp.161-173, 2010 (Other Refereed National Journals)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları Yeterlik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları

PDR Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, vol.4, pp.139-151, 2010 (Other Refereed National Journals)

Preschool children and violence: Exposure and victimization levels

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.9, no.2, pp.630-642, 2010 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Father Involvement Training on Family Functioning and Adolescents Peer Relations

Journal of Theory and Practice in Education, vol.5, pp.3-17, 2009 (Other Refereed National Journals)

Students’ beliefs about mathematics: A descriptive study

Eğitim ve Bilim, vol.27, no.123, pp.72-77, 2002 (Other Refereed National Journals)

Who Does Psychotherapy A Historical Look at the Controversy Among Turkish Mental Health Professionals

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, vol.18, pp.69-76, 2000 (Other Refereed National Journals)

Incidence of violence in Turkish schools A review

International Journal for the Advancement of Counselling, vol.21, pp.335-347, 1999 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The role of various social support variables on children s anxiety level

Mediterranean Journal of Educational Studies, vol.2, pp.71-77, 1997 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Role Of Family-Of-Origin Variables On Risk Taking Behaviors Of Turkish Emerging Adults

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance , Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.485-486 Creative Commons License

Adaptation Of Relationship Deciding Scale Into Turkish

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.401-402 Creative Commons License

Examination Of The Psychometric Properties Of Past And Planned Investments Measure

20th International Congress on Psychological Counseling and Guidance , Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.557-558 Creative Commons License

The Relationships Between Psychological Maltreatment and Investment Model

III. International Contemporary Educational Research Congress, Krakow, Poland, 5 - 08 July 2018, pp.26-27 Creative Commons License

Intimate Partner Acceptance-Rejection / Control and Marital Adjustment : The Mediator Role of Psychological Adjustment

7th International Conference on Interpersonal Acceptance-Rejection, Athens, Greece, 15 - 18 May 2018, pp.34-35 Creative Commons License

The role of self-concept clarity and personal agency in predicting romantic relationship satisfaction of emerging adults

SSEA Thematıc Conference: Self And Identıty In Emergıng Adulthood, Cluj-Napoca, Romania, 17 - 19 May 2018 Creative Commons License

Marital commitment: An examination of its relationship to some demographic and relational variables.

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 May 2018, pp.3740-3741 Creative Commons License

İlişkisel Eşitlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.355-362

We Are Both Working! What Will Be the Destiny of Our Relationship?

International Association Relationship Research Mini Conference, New York, United States Of America, 23 - 25 June 2017, pp.68-69

Impact of Past and Planned Investments on Dual- Career Couples’ Commitment

Interpersonal Association of Relationship Research Mini Conference, New York, United States Of America, 23 - 25 June 2017, pp.69-70

İlişkilerde Takdir Ölçeğinin Türkçeye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.3150-3152

). Kadınlara Yönelik Psikolojik Şiddet Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması

Thirteenth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.166-169

). Evli bireylerin kişilik özelliklerinin çatışma çözme davranışlarını açıklamadaki rolünün incelenmesi

Thirteenth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.335-339

Yakın İlişkilerde Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği- Gözden Geçirilmiş Formu'nun Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları

Thirteenth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.429-432

). Görme engelli yetişkinlerin cinsellik eğitimine ilişkin deneyim ve görüşleri

Thirteenth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.915-917

The Role of Conflict Handling Behaviors and Frequency of Conflict on Marital Satisfaction

International Association for Relationship Research: Relationships, Health and Wellness, New Jersey, United States Of America, 19 - 21 June 2015

Afet sonrası müdahale sürecinde engelli danışanlarla psikolojik danışma

V. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 2014, pp.18-19

Doğal afetlerde özel gereksinimi olan bireylere yönelik psiko-sosyal destek hizmetleri

Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van, Turkey, 18 - 21 April 2014, pp.112-113

The role of conflict handling behaviors and personality traits on marital satisfaction

the Twelfth National Conference on Guidance and Psychological Counseling/ World Congress of Psychological Counseling, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.318-319

The interplay of perceived family factors and personal cognitive factors predicting physical aggression among urban youth

Twelfth National Conference on Guidance and Psychological Counseling/ World Congress of Psychological Counseling, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.311-312

Çok Boyutlu Duygusal İstismar Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Twelfth National Conference on Guidance and Psychological Counseling/ World Congress of Psychological Counseling, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2013, pp.163-164

The investment model prediction of dating violence perpetration with regard to types among university students

European Conference on Educational Research, Cadiz, Spain, 17 - 21 September 2012, pp.1-2

Predicting sexual victimization among Turkish college women using the investment model

XXth ISRA World Meeting, Luxembourg, Luxembourg, 17 - 21 July 2012, pp.105-106

Flört ilişkisinde şiddetin yaygınlığı ve türleri

Eleventh National Conference on Guidance and Psychological Counseling, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.151-152

Flört ilişkisinde şiddete maruz kalma ve şiddet uygulama: Güç algısı ve güç doyumunun rolü

Eleventh National Conference on Guidance and Psychological Counseling, İzmir, Turkey, 3 - 05 October 2011, pp.149-150

Relational predictors of dating violence among university students

European Conference on Educational Research, , Berlin, Germany, 12 - 16 September 2011, pp.1-3

Life satisfaction of visually impaired Turkish adolescents

European Conference on Educational Research, Vienna, Austria, 25 - 30 September 2009, pp.1-3

Predicting delinquency among Turkish adolescent

International Society for Research on Aggression XIX World Meeting, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.89-90

Violence exposure level of Turkish preadolescents

the International Society for Research on Aggression XIX World Meeting, Connecticut, United States Of America, 27 - 31 July 2010, pp.125-126

Ergenlerin saldırgan davranışlarını yordamada çevresel risk, çevresel güvenlik ve okul iklimi algısının rolü

10th National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Adana, Turkey, 21 - 23 October 2009, pp.8-9

Ergenler kendilerini ne kadar güvende hissediyor?

Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2009, pp.61-62

Predictors of perceived social support among visually impaired adolescents

First International Congress of Educational Research, Çanakkale, Turkey, 1 - 03 May 2009, pp.1-15

Sexuality information sources of college students: A cross-cultural study

European Conference on Educational Research, Gothenburg, Sweden, 10 - 12 September 2008, pp.1-16

Gender, gender role orientation, and sexual attitudes among Turkish college students

European Conference on Educational Research, Gothenburg, Sweden, 10 - 12 September 2008, pp.1-12

Risk içeren davranışları gösterme sıklığı ve risk algısı ölçeğinin Türk lise öğrencilerine uyarlanması

Ninth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.169-170

Küçük yaştaki çocukların şiddete maruz kalma düzeyleri

Ninth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.212-213

Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin cinsel bilgi kaynakları

Ninth National Conference on Guidance and Psychological Counseling, İzmir, Turkey, 17 - 19 October 2007, pp.173-174

School violence in Turkey: Is it only the concern of Western societies?

40th annual convention of Association for Behavioral and Cognitive Therapies, Illinois, United States Of America, 16 - 19 November 2006

Sexual knowledge and behaviors of Turkish university students: Are students at risk?

European Conference on Educational Research, Geneve, Switzerland, 13 - 15 September 2006, pp.1-12

Predictors of disordered eating among Turkish adolescents

19th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Galway, Ireland, 31 August - 03 September 2005, pp.260-261

Experiences in higher education: Does gender make a difference?

Second International Conference on Women’s Studies, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 April 2006, pp.95-107

Preferred and actual sources of sexuality information among American and Turkish females

Second International Conference on Women’s Studies, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 27 - 28 April 2006, pp.1-14

Field testing the College Student Experiences Questionnaire in Turkey

annual meeting of the American Psychological Association, Washington, United States Of America, 18 - 21 August 2005

Student, teacher, and parent perceptions regarding violence in school: A qualitative investigation

European Conference on Educational Research, Rethimnon, Greece, 22 - 25 September 2004, pp.1-8

Youth violence in low-income urban schools: School counselor perceptions and treatment resources

European Conference on Educational Research, Rethimnon, Greece, 20 - 25 September 2004, pp.1-2

The dimensions of social skills of Turkish preadolescents as perceived by students, teachers, and parents

European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 17 - 20 September 2003, pp.1-11

Adjustment of the female, expatriate, trailing spouse: A longitudinal investigation

annual meeting of the American Psychological Association, Toronto, Canada, 7 - 10 August 2003

The effect of social skills training program on social skills and sociometric status of Turkish preadolescents

the Second International Conference on Child and Adolescent Mental Health, Kuala-Lumpur, Malaysia, 6 - 10 June 2000, pp.86-87

Matematik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin matematik hakkındaki inançları

Third National Symposium on Science Education, Trabzon, Turkey, 23 - 25 September 1998, pp.35-40

Evli eşler arasında çıkan çatışmalar ve bazı demografik değişkenler ile evlilik doyumu arasındaki ilişki

Third National Conference on Guidance and Psychological Counseling, Adana, Turkey, 15 - 16 April 1996, pp.1

Conflict resolution and migrant families of Europe

National Conference on Peacemaking and Conflict Resolution, North Carolina, United States Of America, 3 - 09 June 1991

Books & Book Chapters

Individual Therapy

in: Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları: Örnek Uygulamalarla Temel ve Güncel Kuramlar, Zeynep Karataş,Yasemin Yavuzer, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.91-126, 2018 Creative Commons License

Afetlerde Engelli Bireylere Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri

in: Afetler Krizler Travmalar ve Psikolojik Yardım, Erdur-Baker Özgür,Doğan Türkan, Editor, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Ankara, pp.221-234, 2017

Beratung von zugewanderten Familien. Stärkung der Erziehungskompetenzen in zugewanderten Familien

in: Eltern verstehen und stärken. Analysen und Konzepte der Erziehungsberatung, G. Romeike,H. Immelmann, Editor, Juventa, Munich, pp.259-271, 2010

The neglected component of counselor education: Sexuality education

in: Developing counseling: Advancement in the profession, R. Özyürek,F. Korkut-Owen,D. Owen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.183-200, 2007

Sosyal beceri eğitiminin ilköğretim öğrencilerinin algılanan sosyal beceri boyutlarına ve sosyometrik statülerine etkisi

in: Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları , S. Erkan,A. Kaya, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.147-226, 2005