Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 1. İş ve Örgüt Psikolojisi Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 29

h-indeksi (WOS): 3

Davetli Konuşmalar

 • Ocak 2021 Kişi – Meslek/İş Uyumunda Mesleki İlgilerin Önemi

  Seminer

  Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2019 Fen Bilimleri, Mühendislik, Sosyal ve Girişimci Alanlara Yönelik Mesleki İlgi Envanterlerinin İyileştirilmesi

  Seminer

  Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2019 Mesleki İlgi Envanterleri ile Karmaşık Mesleki Faaliyetlere İlgilerin Ölçülmesi

  Seminer

  İzmir Ekonomi Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2018 İş Yerinde Cinsel Taciz ve Kültür

  Seminer

  Çankaya Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2017 İş Yerinde Cinsel Taciz

  Konferans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye