Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Turkey’xxs Role in Middle East and Gulf Security

Gulf Research Meeting, Cambridge, Kanada, 15 - 18 Temmuz 2019

A Trajectory of Involvement: Hezbollah and the Syrian Civil War

Centre for Syrian Studies 4th International Conference on Syria, 1 - 04 Ağustos 2018

Hizbullah and the Syrian Civil War: A Two Level Game Analysis

BRISMES Conference 2017 Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux, Edinburgh, Saint Helena, 5 - 07 Temmuz 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Engaging with the Middle East: The Rise and Fall of Turkish Leadership in the 2000s

Turkey s Public Diplomacy, Senem Çevik, Philip Seib, Editör, Palgrave Macmillan, New-York, ss.67-84, 2015

2000li Yıllarda Türk Dış Politikasını Anlamak

2000 li Yıllarda Türk Dış Politikası, Ozden Zeynep Oktav, Helin Sarı Ertem, Editör, Nobel, ss.13-46, 2015