Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2018 Urban Encounters at the Turkish-Syrian Border: Shifting Ethno-Religious Boundaries and Syrian Refugees

    Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitap