Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Facilitating Contextual Vocabulary Learning in a Mobile-Supported Situated Learning Environment

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.57, ss.930-953, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acceptance of virtual worlds as learning space

INNOVATIONS IN EDUCATION AND TEACHING INTERNATIONAL, cilt.52, ss.254-264, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Place presence, social presence, co-presence, and satisfaction in virtual worlds

COMPUTERS & EDUCATION, cilt.58, ss.154-161, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Scaffolding middle school students' content knowledge and ill-structured problem solving in a problem-based hypermedia learning environment

ETR&D-EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT, cilt.58, ss.507-529, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Communication behaviors and trust in collaborative online teams

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, cilt.11, ss.132-147, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Distributed Scaffolding: Synergy in Technology-Enhanced Learning Environments

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, cilt.23, ss.129-160, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Teknoloji ile zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında öğrencilerin bilimsel argümantasyonuna rehberli öğrenme desteği sağlanması

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.122-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Exploring Internet addiction academic procrastination and general procrastination among Pre Service ICT teachers

Mevlana International Journal of Education, cilt.4, ss.189-201, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Three Dimensional Virtual Worlds Research Trends and Future Directions

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.1-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki ebeveynlerin çocuklarının İnternet ve sosyal paylaşım siteleri kullanımına yönelik bilgi seviyeleri ve algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.225-236, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The use of pair programming in education: A systematic Review

EDUCCON 2018 Educational Conference, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2018, ss.19-29 Creative Commons License

Engaging with the Scenario: Affect and Facial Patterns from a Scenario-Based Intelligent Tutoring System

19th International Conference on Artificial Intelligence in Education, 23 - 30 Haziran 2018 identifier

Investigating the effects of using virtual worlds in introductory programming education on students’ problem solving skills

IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Implications of 3D Virtual Worlds for Counseling Services In Higher Education

IVnd International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

Analyzing Learner Affect in a Scenario-Based Intelligent Tutoring System

18th International Conference on Artificial Intelligence in Education (AIED), Wuhan, Çin, 28 Haziran - 01 Temmuz 2017, cilt.10331, ss.544-547 identifier identifier

Analyzing Learner Affect in a Scenario-Based Intelligent Tutoring Syste

Artificial Intelligence in Education 2017 (AIED), 28 Haziran - 02 Temmuz 2017, cilt.10331, ss.544-547

Comparing Two Open Source Virtual Worlds In Terms Of Educational Purposes: OpenSim And Open Wonderland

7th ICITS International Computer and Instructional Technologies Symposium, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2013

FOREIGN LANGUAGE EDUCATION IN VIRTUAL WORLDS: A REVIEW OF PERVASIVE STUDIES

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, İspanya, 2 - 04 Temmuz 2012, ss.4349-4358 identifier

Second Life ODTÜ Kampüsü

Akademik Bilişim 2011, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2011

Virtual Environments for Learning: The Design Model

Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2007, 25 - 28 Haziran 2007

Teachers’ beliefs underlying their assessment practices in a problem-based learning activity

Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, 25 - 28 Haziran 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

Design and Development of a Mobile Writing Application for Students With Dysgraphia

Mobile Technologies in Educational Organizations, Alona Forkosh Baruch,Hagit Meishar Tal, Editör, IGI-Global, Pennsylvania, ss.233-262, 2019

3B Sanal Dünyalar ve Kullanım Alanları

3B Sanal Dünyaların Eğitimde Kullanımı, Göktaş Yüksel, Editör, Pegem, ss.1-24, 2017

Üç Boyutlu Sanal Dünyalar

Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler Araştırmalar Eğilimler, Çağıltay,K.,Göktaş,Y., Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.825-845, 2016 Creative Commons License