Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Travelling policies and contextual considerations: on threshold criteria

COMPARE-A JOURNAL OF COMPARATIVE AND INTERNATIONAL EDUCATION, cilt.48, ss.21-38, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Exloring the Effect of Erasmus Program on Cultural Intelligence of University Students

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, no.3, ss.769-785, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Appreciative Inquiry: A Pilot Study of School Counselor Graduates

The Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, cilt.49, ss.98-111, 2011 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Mentoring through reflective journal writing: a qualitative study by a mentor/professor and two international graduate students

Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, cilt.11, ss.347-367, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yükseköğretimde Temel Bilim ve Mühendislik Alanlarında Kadın Öğrenci Deneyimleri

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.62-63

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİKAVRAMINI ANLAMAK: KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

13. UEYK Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.1-11

EXPLORING THE EFFECT OF ERASMUS PROGRAM ON CULTURAL INTELLIGENCE OF UNIVERSITY STUDENTS

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.135-136

The Challenges of Having World-Class Universities in Turkish Higher Education.

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 12 - 14 Ekim 2017

Policy Implementation Problem in Turkish Education System.

European Conference on Educational Research (ECER), 22 - 25 Ağustos 2017

KÜLTÜREL ZEKÂ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE ADAPTASYONU

12. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.55-57

Analysis of Turkish Universities’ Shared Values.

12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11 - 13 Mayıs 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Can World-Class Universities Really Exists in Turkey?: A Question of Autonomy and Academic Freedom

In Pursuit of World-Class Universities: A Global Experience, Marcelo Rabossi, K.M. Joshi, Saeed Paivandi, Editör, Studera Press, New Delhi, ss.239-267, 2018

Qualitative Sacrifice for Quantitative Increase: The Case of the Turkish Higher Education

Quality Assurance in Higher Education, Stamelos Georgips,K.M. Joshi,Saeed Paivandi, Editör, Studera Press, Dehri, ss.183-202, 2017

Nicel Veri Analiz ve Yorumlanması

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Gerçek Dünya Araştırması, Çınkır, Şakir; Demirkasımoğlu, Nihan, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.509-575, 2016