Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Designing the heterotopia: from social ideology to spatial morphology

Urban Design International, cilt.25, ss.30-52, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Urban coherence: a morphological definition

URBAN MORPHOLOGY, cilt.21, ss.123-141, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

HOW URBAN DESIGNERS PERFORM: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON ACTUAL PRACTICE

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.32, ss.229-259, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design thinking in urbanism: Learning from the designers

URBAN DESIGN INTERNATIONAL, cilt.17, ss.272-296, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Urban Paleontology Evolution of Urban Forms by M Tang and D Yang 2008

Urban Morphology, cilt.14, ss.75-76, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Virtual Space as a Public Sphere Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, cilt.23, ss.1-20, 2006 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Imagineering: a model approach for futuristic design thinking in urbanism

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-URBAN DESIGN AND PLANNING, cilt.173, ss.16-33, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Design for Mitigating Urban Heat Island: Proposal of a Parametric Model

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, cilt.7, ss.158-181, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Başkent’in Tasarım Sorunsalı

ODTÜ’lüler Bülteni, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Parametric Design in Urbanism: A Critical Reflection

PLANNING PRACTICE AND RESEARCH, cilt.32, ss.417-443, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İmgeden Algoritmaya Dijital Kentsel Tasarım

Sanat Yapım, ss.4, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Grand Urban Rules by A Lehnerer 2009

JOURNAL OF URBAN DESIGN, cilt.17, ss.160-161, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Joint Framework for Urban Morphology and Design

Built Environment, cilt.37, ss.409-426, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Urban Morphology and Design Introduction

Built Environment, cilt.37, ss.381-92, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Motionscape The Image of Space in Motion An Attempt at Conceptualization in the Case of Ankara

Journal Of Architectural And Planning Research, cilt.28, ss.314-335, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Urban Gateway Just a symbol or more

JOURNAL OF URBAN DESIGN, cilt.15, ss.91-122, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Planlama Eğitimi Nereye Mekan Fetişist Bir Bakış

Yeni Mimar, ss.12, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Changing Perspectives on the Planning of Ankara 1924 2007 and Lessons for a New Master Planning Approach to Developing Cities

FOOTPRINT Delft Architecture Theory Journal, ss.23-53, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Göremediğin Kentin İmgelenemeyen Kimliği

Yeni Mimar, ss.10, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İbadetle Ticaretin Organik Birlikteliği Türkiye de Çağdaş Cami

Arredamento Mimarlık, cilt.2007, ss.120-127, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fin Suomi Şehirciliği Mekan Planlama ve Tasarım

PLANLAMA-PLANNING, ss.72-85, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sürdürülebilir Kent Formu Derişik Kent

PLANLAMA-PLANNING, cilt.2004, ss.54-33, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu da Bir Yarı Çevre Modernite Deneyimi Kemalizmin Şehirciliği

PLANLAMA-PLANNING, cilt.2003, ss.14-23, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.175-210

Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.311-329

Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekânsal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.889-909

İmgelem Mühendisliği: Gelecekçi Şehircilik İçin Bilişsel Yöntem Önerisi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2016, ss.181-188

Heterotopyayı Tasarlamak: Toplumsal İdeolojiden Mekansal Kurguya Çoklu ve Çoğulcu Kentsel Tasarım Deney(im)i

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2016, ss.762-782

PARAMETRIC MODELLING AS A MORPHOLOGICAL TOOL TO GENERATE INTEGRATED AND COHERENT URBAN FORM

ISUF 2016 - the 23rd International Seminar on Urban Form, Nanjing, Çin, 8 - 10 Temmuz 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Kentsel Tasarım

Kentsel Planlamaya Giriş, Nil Uzun Duruöz, Burcu Özdemir Sarı, Suna Senem Özdemir, Editör, İmge, Ankara, ss.387-425, 2017

o Nanos Gigantum Humeris Insidentes: The New Challenges For Future

CATALOUGUE 01 METU Master of Urban Design 1996 2016, Olgu Caliskan, Editör, METU Faculty of Architecture, Ankara, ss.29-41, 2016

Urban Compactness A Study of Ankara Urban Form

VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, 2009

Pattern Formation in Planned Urban Peripheries: A Typomorphological Approach for Design

URBANISM PhD Research 2008 2010, F. D. van der Hoeven, Editör, IOS Press BV, Amsterdam, ss.40-63, 2009