Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Designing the heterotopia: from social ideology to spatial morphology

Urban Design International, vol.25, no.1, pp.30-52, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Urban coherence: a morphological definition

URBAN MORPHOLOGY, vol.21, no.2, pp.123-141, 2017 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

HOW URBAN DESIGNERS PERFORM: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ON ACTUAL PRACTICE

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, vol.32, no.1, pp.229-259, 2015 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Design thinking in urbanism: Learning from the designers

URBAN DESIGN INTERNATIONAL, vol.17, no.4, pp.272-296, 2012 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Urban Paleontology Evolution of Urban Forms by M Tang and D Yang 2008

Urban Morphology, vol.14, pp.75-76, 2010 (Journal Indexed in AHCI)

Virtual Space as a Public Sphere Rethinking the Political and Professional Agenda of Spatial Planning and Design

Metu Journal Of The Faculty Of Architecture, vol.23, pp.1-20, 2006 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Mural as public art in urban fabric: An attempt to link configurational approach to perceptual morphology

Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning, vol.2, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Imagineering: a model approach for futuristic design thinking in urbanism

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-URBAN DESIGN AND PLANNING, vol.173, pp.16-33, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Design for Mitigating Urban Heat Island: Proposal of a Parametric Model

ICONARP INTERNATIONAL JOURNAL OF ARCHITECTURE AND PLANNING, vol.7, pp.158-181, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Başkent’in Tasarım Sorunsalı

ODTÜ’lüler Bülteni, 2017 (International Refereed University Journal)

Parametric Design in Urbanism: A Critical Reflection

PLANNING PRACTICE AND RESEARCH, vol.32, no.4, pp.417-443, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

İmgeden Algoritmaya Dijital Kentsel Tasarım

Sanat Yapım, pp.4, 2016 (International Refereed University Journal)

Grand Urban Rules by A Lehnerer 2009

JOURNAL OF URBAN DESIGN, vol.17, pp.160-161, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Urban Morphology and Design Introduction

Built Environment, vol.37, pp.381-92, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A Joint Framework for Urban Morphology and Design

Built Environment, vol.37, pp.409-426, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Motionscape The Image of Space in Motion An Attempt at Conceptualization in the Case of Ankara

Journal Of Architectural And Planning Research, vol.28, pp.314-335, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Urban Gateway Just a symbol or more

JOURNAL OF URBAN DESIGN, vol.15, pp.91-122, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Planlama Eğitimi Nereye Mekan Fetişist Bir Bakış

Yeni Mimar, pp.12, 2010 (International Refereed University Journal)

Changing Perspectives on the Planning of Ankara 1924 2007 and Lessons for a New Master Planning Approach to Developing Cities

FOOTPRINT Delft Architecture Theory Journal, pp.23-53, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Göremediğin Kentin İmgelenemeyen Kimliği

Yeni Mimar, pp.10, 2009 (International Refereed University Journal)

İbadetle Ticaretin Organik Birlikteliği Türkiye de Çağdaş Cami

Arredamento Mimarlık, vol.2007, pp.120-127, 2007 (International Refereed University Journal)

Fin Suomi Şehirciliği Mekan Planlama ve Tasarım

PLANLAMA-PLANNING, pp.72-85, 2005 (International Refereed University Journal)

Sürdürülebilir Kent Formu Derişik Kent

PLANLAMA-PLANNING, vol.2004, pp.54-33, 2004 (International Refereed University Journal)

Anadolu da Bir Yarı Çevre Modernite Deneyimi Kemalizmin Şehirciliği

PLANLAMA-PLANNING, vol.2003, pp.14-23, 2003 (International Refereed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Kentleşme Yerel Yönetimler ve Kent Planlama

YAPI, pp.51-54, 2002 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ŞEHİCİLİKTE GELECEKÇİ DÜŞÜNCE: GÜNCEL KENTSEL TASARIM PRATİĞİNE ELEŞTİREL BAKIŞ

27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 2019, pp.323-339

‘İMGELEM MÜHENDİSLİĞİ’: GELECEKÇİ ŞEHİRCİLİK İÇİN BİLİŞSEL YÖNTEM ÖNERİSİ

27. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 May 2019, pp.153-165

‘Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.175-210

Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.311-329

Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.311-329

Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekansal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.889-909

Kenti Dokumak’: Kentsel Formun Çoklu Üretimi İçin (Parametrik) Gelişim Denetimi Modeli

II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.175-210

Heterotopyanın Alansallığı: Heterotopolojinin Temel Mekânsal Koşulu Olarak Kentsel Eşikler

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.889-909

Heterotopyayı Tasarlamak: Toplumsal İdeolojiden Mekansal Kurguya Çoklu ve Çoğulcu Kentsel Tasarım Deney(im)i

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2016, pp.762-782

İmgelem Mühendisliği: Gelecekçi Şehircilik İçin Bilişsel Yöntem Önerisi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 8. Türkiye Şehircilik Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2016, pp.181-188

PARAMETRIC MODELLING AS A MORPHOLOGICAL TOOL TO GENERATE INTEGRATED AND COHERENT URBAN FORM

ISUF 2016 - the 23rd International Seminar on Urban Form, Nanjing, China, 8 - 10 July 2016

Bütünleşik ve Bağdaşık Kent Morfolojisi Üretim Yöntemi Olarak Parametrik Gelişim Modeli

Türkiye Kentsel morfoloji Araştırma Ağı - TÜRKİYE KENTSEL MORFOLOJİ SEMPOZYUMU, Mersin, Turkey, 21 - 23 October 2015

Books & Book Chapters

Kentsel Tasarım

in: Kentsel Planlamaya Giriş, Nil Uzun Duruöz, Burcu Özdemir Sarı, Suna Senem Özdemir, Editor, İmge, Ankara, pp.387-425, 2017

Nanos Gigantum Humeris Insidentes: The New Challenges for Future

in: Catalogue 01 Metu Master of Urban Design 1996 2016, Çalışkan Olgu, Editor, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, pp.33-42, 2016

o Nanos Gigantum Humeris Insidentes: The New Challenges For Future

in: CATALOUGUE 01 METU Master of Urban Design 1996 2016, Olgu Caliskan, Editor, METU Faculty of Architecture, Ankara, pp.29-41, 2016

Urban Compactness A Study of Ankara Urban Form

VDM Verlag Dr. Müller, Saarbrücken, 2009

Pattern Formation in Planned Urban Peripheries: A Typomorphological Approach for Design

in: URBANISM PhD Research 2008 2010, F. D. van der Hoeven, Editor, IOS Press BV, Amsterdam, pp.40-63, 2009