Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anti-American sentiment and America's perceived intent to dominate: An 11-nation study

BASIC AND APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY, cilt.28, ss.363-373, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Bad but bold: Ambivalent attitudes toward men predict gender inequality in 16 nations

JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY, cilt.86, ss.713-728, 2004 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ambivalent sexism and attitudes toward women who engage in premarital sex in Turkey

JOURNAL OF SEX RESEARCH, cilt.40, ss.296-302, 2003 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ambivalent sexism and attitudes toward wife abuse in Turkey and Brazil

PSYCHOLOGY OF WOMEN QUARTERLY, cilt.26, ss.292-297, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Ambivalent sexism inventory: A study of reliability and validity

TURK PSIKOLOJI DERGISI, cilt.17, ss.47-61, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Application of the attribution-value model of prejudice to homosexuality

JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY, cilt.142, ss.264-271, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of social contact with a lesbian person on the attitude change toward homosexuality in Turkey

JOURNAL OF HOMOSEXUALITY, cilt.44, ss.111-119, 2002 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An attribution-value model of prejudice: Anti-fat attitudes in six nations

PERSONALITY AND SOCIAL PSYCHOLOGY BULLETIN, cilt.27, ss.30-37, 2001 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Beyond prejudice as simple antipathy: hostile and benevolent sexism across cultures.

Journal of personality and social psychology, cilt.79, ss.763-75, 2000 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effects of social contact with gay persons on attitudes toward homosexuality

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHOLOGY, cilt.35, ss.68, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Honor Scale: A study for reliability and validity

Nesne Psikoloji Dergisi, cilt.7, ss.236-253, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

“Erkek” olmak ya da olmamak: Sosyal psikolojik açıdan erkeksilik/erkeklik çalışmaları

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.22, ss.52-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Development of Militaristic Attitudes Scale and Its Associations With Turkish Identity and Uninational Ideology

PEACE AND CONFLICT-JOURNAL OF PEACE PSYCHOLOGY, cilt.24, ss.175-187, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding

Nesne Psikoloji Dergisi, cilt.4, ss.59-87, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Dehşet yönetimi kuramı üzerine bir derleme A review on terror management theory

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.18, ss.33-47, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Contextual Approach to Stereotype Content Model Stereotype Contents in Context

Türk Piskoloji Yazıları, cilt.16, ss.15-31, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Namus ve namus adına kadına uygulanan şiddete ilişkin tutumlar ölçeklerinin geliştirilmesi

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.12, ss.1-9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.11, ss.1-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Eşcinsellere ilişkin tutumlar: Türkiye’de yapılan görgül çalışmalar.

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.9, ss.53-69, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Cinsiyetçilik Kadınlara ve erkeklere ilişkin tutumlar ve çelişik duygulu cinsiyetçilik

Türk Psikoloji Yazıları, cilt.6, ss.1-20, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kadın hakları Farklı terimler farklı tutumlar

Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, cilt.22, ss.1-13, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumlar

Tecrübi Psikoloji Çalışmaları, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Contemporary gender rules: A cross-cultural comparison.

XVI European Congress of Psychology (ECP), Moscow, Rusya, 2 - 05 Temmuz 2019

Namus algısında benlik düzenleme odağı ve cinsiyetin rolü

20th National Congress of Psychology (ulusal Psikoloji Kongresi), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.20

Social-cognitive processes related to earthquakes A terror management and system justification perspective

20th National Congress of Psychology (ulusal psikoloji Kongresi), Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.21

Afet bağlamında ölümlülük uyarımı ve sistem tehdidi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV “Köprüler Kurmak”, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2018

Depremler bağlamında kader inancı ve hazırlıklı olma

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 20. Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara, Türkiye, 16 Mart 2018

Genel Kadercilik Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 27 - 29 Kasım 2017

Social dominance orientation and perceived discrimination in gender context

2nd Biennial International Convention of Psychological Science, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Mart 2017

The contrast relations between ambivalent sexism and perceived gender discrimination for women and men.

2nd Biennial International Convention of Psychological Science, Vienna, Avusturya, 23 - 25 Mart 2017

Social representations of earthquake-specific fatalism

19th Round Table Meeting of Disaster Management Implementation and Research Center, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2017

Depremler özelinde kaderciliğe dair sosyal temsiller

ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 19. Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara, Türkiye, 24 Mart 2017

Bir sistem olarak Türkiye de afet risk yönetimi Sistemi meşrulaştırma bakış açısı

I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2016

Ölüm belirginliği ve yardım hatırlatıcısı ile organ bağışını teşvik etme

I. Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi, Ankara, Turkey., Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2016

Türkiye de basmakalıp yargı tehdidi ve basmakalıp yargı kaldıracı

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016

Genel ve depremler özelinde kaderciliği anlamak Bir sosyal temsil çalışması

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016

Investigating the role of justice sensitivity on volunteering

International Society of Political Psychology, ISPP, Warsaw, Poland, 13 - 16 Haziran 2016

The effect of negative evaluation on honor based emotions in honor cultures

14th European Congress of Psychology, Milano, Italy, Milan, İtalya, 7 - 10 Temmuz 2015

Stereotyping among football fans Terror management perspective

International Convention of Psychological Science, Amsterdam, Hollanda, 12 - 14 Mart 2015

Underlying factors of attitude toward masculine structure of military Turkish identity ambivalent sexism and conservatism

International Association for Cross-Cultural Psychology (IACCP), Reims, France, Reims, Fransa, 15 - 19 Temmuz 2014

Testing the predictive power of religious orientation types on ambivalent sexism in the sense of man and woman

28th International Congress of Applied Psychology (ICAP), Paris, France, Paris, Fransa, 8 - 13 Temmuz 2014

Predictors of violence against women in honor cultures

28th International Congress of Applied Psychology (ICAP), Paris, France, Paris, Fransa, 8 - 13 Temmuz 2014

Attitudes toward wife beating in Turkish culture: The importance of patriarchy and sexism

International Association of Cross-Cultural Regional Congress, London, İngiltere, 7 - 11 Temmuz 2001, ss.1

The effects of social contact with gay persons on attitude change toward homosexuality

XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, İsveç, 23 - 28 Temmuz 2000, ss.1

How to change people’s attitudes toward preparedness to earthquake: The application of the model of Planned action

XV International Congress of Cross-Cultural Psychology, Warszawa, Polonya, 16 - 21 Temmuz 2000, ss.1

The effect of attribution on the attitudes toward homosexuality

XV International Congress of Cross-Cultural Psychology, Warszawa, Polonya, 16 - 21 Temmuz 2000, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri