Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Perceived values of web based collective design platforms from the perspective of industrial designers in reference to Quirky and OpenIDEO

A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture, cilt.12, sa.1, ss.147-159, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi) identifier

Hayalimdeki Mahalle: İki Komşu, Oniki Fikir

Solfasol, sa.21, ss.11, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Morphological Exploration of the Turkish Tea Glass for Engaging Design Solutions

DRS 2020 International Conference: Synergy, 11 - 14 Ağustos 2020, cilt.5, ss.2284-2302

Repurposing Online Videos for Exploratory Design Research

DRS Learn X Design 2019 Fifth International Conference for Design Education Researchers, Ankara, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2019, ss.499-509

Üç Boyutlu Marka Olarak Korunan İkonik Mobilya Tasarımları

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.754-767

Çocuklar için Kullanıcı Odaklı Tasarım: Pediatrik Muayene Masası ve Çevresi Örneği

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2018, ss.787-805

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çocuklarla Ortak-Tasarım: Anlatı ve Canlandırma Temelli Bir Tasarım Yöntemi Önerisi

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019, ss.409-427

Üç Boyutlu Markaların Tasarım ve Fikri Mülkiyet Biyografileri: Tasarım, Mimarlık ve Teknoloji İkonlarıı

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 12 Eylül 2018 - 14 Eylül 2019, ss.587-608

I-Wonder-How: A Method for Co-designing with Children in Design Education

Proceedings of DRS2018: Catalyst, Limerick, İrlanda, 25 - 28 Haziran 2018, cilt.7, ss.2927-2940

Design Exploration through Online User-Generated Video Material

ISIDE 2017: Second International Symposium on Industrial Design and Engineering, Nevşehir, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2017

Collaborating with External Partners in Industrial Design Education: A Review of Success Factors

Papers from the LearnXDesign London 2017 Conference, London, İngiltere, 28 - 30 Haziran 2017, ss.183-190

Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği

UTAK 2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım Bildiri Kitabı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.543-558

Endüstriyel Tasarım Tescili Başvurusunda Görsel Anlatımın Hazırlanmasına Yönelik Ulusal Bir Kılavuz Önerisi

UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2014, ss.35-51

ASSESSMENT OF "NOVELTY" AND "DISTINCTIVE CHARACTER" IN INDUSTRIAL DESIGNS

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts (SGEM 2014), Albena, Bulgaristan, 1 - 10 Eylül 2014, ss.533-540 identifier

Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak 'Deneyim Yansıtma Modellemesi' ve Sürdürülebilirlik için Tasarım

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2011, ss.393-403

Tasarım Hukukunda Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesinde Kullanılan Terimler Açısından Kavramsallaştırma Sorunları

Endüstride, Tasarımda, Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2011, ss.309-316

My Dear Monster Friends: Matrix as an Emotionally Rich Generative Design Tool

7th International Conference on Design and Emotion, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Ekim 2010 identifier

Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2006, ss.96-107

Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için Bir Çerçeve Önerisi

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2006, ss.384-391

Glass Packaging for Food and Beverage Products Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project

IV. International Packaging Congress and Exhibition-Presentations, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2005, cilt.2, ss.637-646

Dynamics of collaboration with industry in industrial design education: The case of a graduation project course

3rd Engineering and Product Design Education Int. Conference, Edinburgh, Saint Helena, 15 - 16 Eylül 2005, ss.477-481

Endüstriyel Tasarımda Doktora Derecesinin Anlamı: Araştırmacı mı Eğitimci mi?

İTÜ Tasarım Toplantıları 1999, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 1999, ss.40-42

Digital Technologies Expanding the Boundaries of User Product Interaction An Educational Project on User Interface Design

ICSID 2nd Educational Conference: Critical Motivations and New Dimensions, Hanover, Almanya, 5 - 07 Eylül 2003, ss.165-169

The Profession of Industrial Design in Turkey The Correspondence between Education and Practice

IDATER 98: International Conference on Design and Technology Educational Research and Curriculum Development, Leicester, İngiltere, 24 - 26 Ağustos 1998, ss.125-131

Kitap & Kitap Bölümleri

Endüstriyel Tasarımcılar İçin Etik Kılavuz

TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu, Ankara, 2019

People, Flags, Bridges: Transformation through Resistance

Un/Certain Futures, M. Förster,S. Hebert,M. Hofmann,W. Jonas, Editör, Transcript Verlag, Bielefeld, ss.142-143, 2018

Öğrencilerin ve Değerlendirenlerin Bakış Açılarından Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Jüri Değerlendirmesi

Mersin'den Mimarlık Planlama Tasarım Yazıları: Tamer Gök'e Armağan, Yasemin Sarıkaya Levent,Meltem Uçar, Editör, Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, ss.203-221, 2013

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Eğitimi ve Kurumsallaşma: Kronolojik Notlar

Nesnel 1: Türkiye’de Tasarım Eğitimi, H. Alpay Er,Fatma Korkut,Özlem Er, Editör, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, ss.6-9, 1998

Dizayndan Tasarıma: Endüstriyel Tasarım Yazınında 1970'li Yıllar ve Öncesi

Notlar + Kaynakça: Türkiye'de Endüstriyel Tasarım Yazını, Özlem Er,H. Alpay Er,Fatma Korkut, Editör, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, Ankara, ss.15-20, 1998

Bilirkişi Raporları

Bilirkişi Heyeti Raporu

Talimat no: 2020/4 Ankara 17. İdare Mahkemesi (Esas no: 2020/1 Eskişehir 2. İdare Mahkemesi), ss.3, Ankara, 2021