Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çocuklarla Ortak-Tasarım: Anlatı ve Canlandırma Temelli Bir Tasarım Yöntemi Önerisi


Umulu S., Korkut F.

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Umut Bildiri Kitabı, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2019, pp.409-427

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.409-427
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecine katılımcı olarak davet edilmesi, bu özel kullanıcı grubu hakkında bir anlayış geliştirmek açısından önem taşır. Bu çalışma, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım sürecinin erken aşamalarını ele almaktadır ve çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım lisans öğrencilerine yardımcı olacak bir ortak-tasarım yöntemi önermek- tedir. Alan çalışmasında, tasarım eğitiminde çocuklarla ortak-tasarıma yönelik “Acaba-Nasıl” (I-Wonder-How) adlı bir yöntem geliştirilmiş, daha sonra bir endüstriyel tasarım lisans stüd- yosu dersi kapsamında bu yöntemin uygulaması yapılmıştır. Alan çalışması, 􏰈1 endüstriyel tasarım öğrencisi ve 24 ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi ile birlikte gerçekleştirilen bir ortak- tasarım etkinliğini içermektedir; ayrıca, etkinlik sonrasında, tasarım öğrencilerinin çocuklarla çalışma deneyimlerini ve kullanılan ortak-tasarım yöntemi hakkındaki görüşlerini öğrenmek amacıyla 24 tasarım öğrencisiyle yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Bu çalışmada geliştirilen ortak tasarım yönteminin, çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım öğrencilerine yardımcı olduğu görülmüştür. Öte yandan, tasarım öğrencilerinin ortak tasarım etkinliği sırasında ve etkinlik sonrasında tasarım sürecinde yaşadıkları güçlükler, yöntemin iyileştirilmesi gereken yönlerine işaret etmektedir. Bildiride, bu çalışmada geliştirilen ortak- tasarım yönteminin tasarım eğitiminde kullanımına, içeriğine ve uygulama sürecine yönelik öneriler sunulmaktadır.