Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı ile STEM Eğitimi Etkinliği Geliştirme


Öztürk A., Korkut F.

UTAK 2020 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, pp.391-404

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.391-404

Abstract

STEM eğitimi, disiplinlerarası iş birliği yaparak çeşitli derslerin harmanlamasını amaçlamaktadır. Türkiye’de öğretmenlere yönelik STEM eğitimlerine ve STEM eğitimi etkinliklerine bakıldığında bunların fen bilimleri, teknoloji ve matematik dışındaki branşlar için yeterli olmadığı gözlenmektedir. Bu durum, farklı branşlardan eğitimcilerin kendi aralarında daha fazla iş birliği yapmaları gerektiğine işaret etmektedir. Öğrencilerin etkin katılımını önceleyen yaratıcı süreçlerin ve bu süreçleri destekleyen tasarım metotlarının eğitimde farklı amaçlar için kullanımı giderek artmaktadır; bu açıdan bakıldığında tasarım, disiplinlerarası eğitime katkı sağlayacak en önemli alanlardan bir tanesidir. Bu araştırma, çeşitli branşlardan öğretmenlerin STEM eğitimi etkinliği kurgulamalarında tasarım odaklı düşünme (TOD) yaklaşımını kullanmaktadır. Araştırmanın bütüncül amacı, STEM eğitimiyle bazı ortak niteliklere sahip olan TOD yaklaşımının, STEM eğitimi etkinliği planlaması ve uygulaması üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Araştırma kapsamında geliştirilen tasarım odaklı STEM eğitimi etkinliği geliştirme yöntemini test etmek amacıyla 2017 yılında beş öğretmenin ve bir araştırmacı-tasarımcının katılımı ile iki oturumdan oluşan bir ortak-tasarım çalıştayı düzenlenmiş, bu çalıştayda öğretmenler, geliştirilen yöntemi kullanarak beşinci sınıf öğrencileri için STEM eğitimi etkinliği tasarlamışlar ve daha sonra bu etkinliği 16 kişilik bir beşinci sınıf grubuyla uygulamışlardır. Bu bildiri, ortak-tasarım çalıştayı, odak grup görüşmeleri, grup görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve gözlemlerden elde edilen verilerin analizini ve değerlendirmesini ele almaktadır. Bulgular öğretmenlerin, TOD yaklaşımının üç özelliğine dikkat çektiğini göstermektedir: disiplinlerarası iş birliği, problem çözme yaklaşımı ve insan odaklılık. Öğretmenler, TOD yaklaşımının, etkinlik tasarımı sürecini yapılandırması ve etkili bir problem çözme metodu olması nedeniyle disiplinlerarası iş birliğini kolaylaştırdığına ve farklı derslerin harmanlanmasına yardımcı olduğuna, insan odaklı bir yaklaşım olması nedeniyle öğrenci ihtiyaçlarını ve seviyesini dikkate alarak etkinlik tasarımına yön verdiğine vurgu yapmışlardır.