Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A review of the optimization studies for Savonius turbine considering hydrokinetic applications

Energy Conversion and Management, cilt.226, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Life cycle and economic assessment of a solar panel array applied to a short route ferry

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, cilt.219, ss.471-484, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

AN OIL SPILL DISTRIBUTION STUDY IN AN INDUSTRIAL COASTAL ZONE

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.1935-1945, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karasal ve Deniz Üstü Rüzgar Çiftliklerinin Ekonomik ve Çevresel Etkilerinin İncelenmesi

Gemi ve Deniz Teknolojisi (GDT) Dergisi (GMO Journal of Ship and Marine Technology (GMOShipMar), cilt.217, ss.5-32, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki hidrodinamik programın karşılaştırılması

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, ss.600-609, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Life cycle assessment of a Ro-Ro ship for operation phase

5th International Conference on Maritime Technology and Engineering (MARTECH 2020), 16 - 19 Kasım 2020, ss.102-110

Comparison of renewables (onshore wind, offshore wind and conventional PV) for Bozcaada Island in Turkey

5th International Conference on Maritime Technology and Engineering (MARTECH 2020), Lisbon, Portekiz, 16 - 19 Kasım 2020, ss.232-240

Life cycle assessment of two different renewable energy systems for a selected region: Bozcaada island

18th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2019, Varna, Bulgaristan, 9 - 11 Eylül 2019, ss.567-575 identifier

TEKİL KAZIK TEMELLİ AÇIK DENİZ RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN AVRUPA’DAKİ GELİŞİMİ

5. İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2019, ss.175-196

Life cycle and cost performance analysis on ship structural maintenance strategy of a short route hybrid ferry

MARTECH 2018, 4th International Conference on Maritime Technology and Engineering, Lizbon, Portekiz, 7 - 09 Mayıs 2018, ss.461-468

A Comparative Study on on Design of an Environmentally Friendly RoPax Ferry: Hybrid diesel, Hybrid LNG, Conventional Propulsion System

3rd International Naval Architectureand Maritime Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018, ss.871-881

Numerical Analysis of the Behaviour of Vessels Advancing through Restricted Shallow Waters

3rd International Naval Architectureand Maritime Symposium, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2018, ss.625-641

Realistic Simulation of Aerodynamic Loading for Model Testing of Floating Wind Turbines

The 5th International Conference on Advanced Model Measurement Technology for The Maritime Industry (AMT’17), Glasgow, İngiltere, 11 Ekim - 13 Kasım 2017, ss.419-432

Life cycle and cost assessment on engine selection for an offshore tug vessel

17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2017), Lisbon, Portekiz, 9 - 11 Ekim 2017, cilt.2, ss.943-951 identifier

Optimisation of Operational Modes of Short-Route Hybrid Ferry: A Life Cycle Assessment Case Study

17th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean. Maritime Transportation and Harvesting Sea Resources, Lisbon, Portekiz, 9 - 11 Ekim 2017, cilt.2, ss.961-970 identifier

Experimental Study of a TLP Offshore Floating Wind Turbine

International Conference on Maritime Technology, Harbin, China, Harbin, Çin, 16 - 18 Temmuz 2016, ss.292-298

Feasibility of Installing Offshore Wind Farms In the North Aegean Sea, Turkey

Grand Renewable Energy 2014, International Conference and Exhibition, Tokyo, Japonya, 27 Temmuz - 01 Ağustos 2014

Optimisation of Tension Leg Platform with Wind Turbine for the selected Region in UK

2nd International Conference on Maritime Technology, Glasgow, İngiltere, 7 - 09 Temmuz 2014

Açık Deniz Rüzgar Çiftliklerinin Türkiye Denizlerine Uyarlanabilirliği Üzerine bir araştırma

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013, ss.709-719

Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’xxdeki Durum Değerlendirmesi

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013, ss.720-729

Offshore wind farms: Potential and applicabilityin the Southern Marmara Region, Turkey

15th International Congress of the International Maritime Association of the MediterraneanIMAM 2013 - Developments in Maritime Transportation and Exploitation of Sea Resources, Coruna, İspanya, 14 - 17 Ekim 2013, ss.943-949

Batmamış Sazlıkların Dalga Geçişine Etkisinin Deneysel Araştırılması

Türkiye Kıyıları 2012, Antakya-Hatay, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2012, cilt.2, ss.1029-1036

Wave - Induced Suspended Sediment Flux Degradation due to Emergent Vegetation

The Twenty-second (2012) InternationalOFFSHORE AND POLAR ENGINEERINGCONFERENCE, Rodos, Yunanistan, 17 - 22 Haziran 2012, cilt.3, ss.1459-1463

EFFECTS OF EMERGENT VEGETATION ON SEDIMENT SUSPENSION ANDDEPOSITION UNDER WAVE CONDITIONS

16th International Symposium on Environmental Pollution and its impact on life in the Mediterranean Region, Ioannina, Yunanistan, 24 - 27 Eylül 2011

Farklı Akaryakıt Çeşitlerinin Aynı Hidrodinamik Yapı Altında Yayılımının Araştırılması

Türkiye Kıyıları 2010, Trabzon, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2010, cilt.3, ss.1419-1428

An experimental study on geotextile usage for protection of scour under submarine pipelines

13th Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean, IMAM 2009, İstanbul, Türkiye, 12 - 15 Ekim 2009

Derelerdeki susuzluğun Kıyılarda Yol açtığı Problemlerin incelenmesi

Türkiye´nin Kıyı ve Deniz Alanları 7. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008