Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fibre Bragg grating sensor applications for structural health monitoring

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.92, ss.355-367, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Structural and aerodynamic analyses of a hybrid trailing edge control surface of a fully morphing wing

JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, cilt.28, ss.979-991, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Aeroelastic behaviour of UAV wings due to morphing

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.89, ss.30-38, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fractional controller design for suppressing smart beam vibrations

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.84, ss.203-212, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Spatial control of a smart beam

JOURNAL OF ELECTROCERAMICS, cilt.20, ss.175-185, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of a Wing Preliminary Structural Analysis code

JOURNAL OF AIRCRAFT, cilt.39, ss.512-514, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Forced vibrations of triply coupled, periodically and elastically supported, finite, open-section channels

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.250, ss.649-673, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Development of a Wing Preliminary Struıctural Analysis Code

Journal of Aircraft, cilt.39, ss.512-514, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Kinematic synthesis of flight control systems for light aircrafts

AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY, cilt.74, ss.12-18, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Vibrations of open-section channels: A coupled flexural and torsional wave analysis

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.204, ss.131-158, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

ANALYSIS OF STRESS-DISTRIBUTION IN A VERTICALLY CONDENSED MAXILLARY CENTRAL INCISOR ROOT-CANAL

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.21, ss.321-325, 1995 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE HARMONIC RESPONSE OF RECTANGULAR SANDWICH PLATES WITH MULTIPLE STIFFENING - A FLEXURAL WAVE ANALYSIS

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.145, ss.409-428, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE RESPONSE OF INFINITE PERIODIC BEAMS TO POINT HARMONIC FORCES - A FLEXURAL WAVE ANALYSIS

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.144, ss.507-530, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THE HARMONIC RESPONSE OF UNIFORM BEAMS ON MULTIPLE LINEAR SUPPORTS - A FLEXURAL WAVE ANALYSIS

JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, cilt.141, ss.465-484, 1990 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fully morphing aircraft structures: studies from the Department of Aerospace Engineering, METU, Ankara, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE AVIATION, cilt.4, ss.1-10, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A convergence study for a longitudinal maneuver by using various tools

Annual Forum Proceedings - AHS International, cilt.2, ss.1335-1344, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Uçuş Etkinliğinin Anahtarı: Kontrol Yüzeyleri

ODTÜ lü, Mezunlarla İletişim Dergisi, ss.85-89, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi

Savunma ve Havacılık, cilt.25143, ss.161-162, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Göreve Uyumlu Kumanda Yüzeylerinin Geliştirilmesi

Savunma ve Havacılık Dergisi, cilt.25, ss.161-162, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Şekillendirilebilir Hava Aracı Konseptleri

Savunma Sanayii Gündemi, cilt.20102, ss.59-65, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Şekil Değiştiren Uçaklar Havacılıkta Yeni Bir Devrim Yaratabilir mi?

SAvunma ve Havacılık Dergisi, cilt.22, ss.125-128, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Akıllı Yapılarda Zorlanmış Titreşimlerin Aktif Kontrolu

Endüstri&Otomasyon, Aylık Elektrik, Elektronik, Makina, Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Dergisi, ss.18-23, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonda Uluslararası Yaklaşımlar

ODTÜlü Mezunlarla İletişim Dergisi, ss.38-39, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Bir Arada Oluşan, Birbirine Dik İki Eksendeki Eğilme Titreşimleri ve Burulma Titreşimlerinin Analitik Modellenmesi

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi, ODTÜ-MATİM, cilt.3, ss.111-120, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Generation of Helicopter Pull-Up Maneuver with Harmony Search Optimization Method

ARF2019, 8th Asian/Australian Rotorcraft Forum, Ankara, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2019, ss.1-10

Passive Vibration Isolation of Jet Aircraft Avionics Equipment

AIAC2019, 10th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.1-10

Effects of Various Design Parameters on the Performance of a Cruise Missile Wing

AIAC2019, 10th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.1-10

Assessment of the Performance of a Cruise Missile Wing Depending on Design Parameters at Various Flight Conditions

9th EASN International Conference on Innovation in Aviation and Space, Athens, Yunanistan, 3 - 06 Eylül 2019, ss.1-10

Comparison of Performance of Surface Mounted and Embedded Fibre Bragg Grating Sensors under Fatigue Torsion Load

SICASE 2019, 6th Seoul International Conference on Applied Science and Engineering, Seoul, Güney Kore, 21 - 23 Mayıs 2019

Dynamic force analysis of a novel mechanism for chord and camber morphing wing under aerodynamic loading

8th EASN-CEAS International Workshop on Manufacturing for Growth and Innovation, Glasgow, İngiltere, 4 - 07 Eylül 2018, cilt.233 Creative Commons License identifier

Design and Analysis of a Novel Mechanism for the Morphing of Trailing Edge of an Aircraft Wing

5th International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF-V 2018, Chios, Yunanistan, 20 - 22 Haziran 2018, cilt.188 Creative Commons License identifier

Aerodynamic Modelling and Analysis of a Novel Mechanism for Chord and Camber Morphing Wing

5th International Conference of Engineering Against Failure, ICEAF-V 2018, Chios, Yunanistan, 20 - 22 Haziran 2018, cilt.188 Creative Commons License identifier

FIBER BRAGG GRATING SENSOR APPLICATIONS FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING

7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, 26 - 29 Eylül 2017 identifier identifier

Design and Analysis of a Mechanism for the Chord and Camber Morphing of an Aircraft Wing

7th EASN International Conference on Innovation in European Aeronautics Research, Warszawa, Polonya, 26 - 29 Eylül 2017, ss.1-10

Morphing wings and control surfaces: A new approach in aircraft design

4th Conference on Mechanisms, Transmissions and Applications, MeTrApp 2017, Trabzon, Türkiye, 3 - 05 Temmuz 2017, cilt.52, ss.3-10 identifier

Gain-Scheduling H∞ Control of a Smart Beam with Parameter Varying

SMART2017, VIII.ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Madrid, İspanya, 5 - 06 Haziran 2017, ss.1-10

GAIN-SCHEDULING H∞ CONTROL OF A SMART BEAM WITH PARAMETER VARYING

8th Conference on Smart Structures and Materials SMART 2017, 5 - 08 Haziran 2017 identifier

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanatlar ve Kontrol Yüzeylerine Sahip Geleceğin Hava Taşıtları

SARES, Sürdürülebilir Havacılık Araştırmaları Çalıştayı, Gebze, Türkiye, 6 - 07 Nisan 2016

Structural Health Monitoring system of composite beams with surface bonded and embedded Fibre Bragg Grating sensors

International Symposium on Material Science and Engineering, ISMSE 2017, Kuala-Lumpur, Malezya, 13 - 15 Ocak 2017, cilt.744, ss.332-336 identifier

Güçlendirilmiş Bir Kompozit Kiriş Tasarımı

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Kompozit Yapılarda Fiber Optik Algılayıcıların Yarattığı Gerilme Yığılmalarının İncelenmesi

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Eksenel ve Enine Yüklenmiş Kulak Yapılarındaki Gerilme Yığılma Değerlerinin Belirlenmesi

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanatlar İçin Kambur Değişimi Sağlayan Bir Mekanizmanın Tasarımı

UHUK2016, VI. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kocaeli, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2016

A Convergence Study for Comprehensive Tools in Longitudional Maneuvers

72nd American Helicopter Society Annual Forum and Technology Display, 17 - 19 Mayıs 2016

MDAO for aerodynamic assessment of a morphed wing for the loiter segment of a UAV flight mission

24th AIAA/AHS Adaptive Structures Conference, 2016, California, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ocak 2016 identifier

Hybrid morphing trailing edge designed for camber change of the control surface

24th AIAA/AHS Adaptive Structures Conference, 2016, California, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 08 Ocak 2016 identifier

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Bir Hibrid Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizleri

UHAT2015, III. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2015

Hibrit Bir Kontrol Yüzeyinin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Destekli Yapısal Analizi

UMTS2015, Uluslararası Katılımlı 17. Makina Teorisi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2015

A Hybrid Trailing Edge Control Surface Capable of Camber and Decamber Morphing

SMART2015, 7th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Ponta-Delgada, Portekiz, 3 - 06 Haziran 2015

Bir Hibrit Firar Kenarı Kontrol Yüzeyinin Tasarımı ve Analizi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VIII. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2015

Şekil Değiştiren Kanatlara ve Kontrol Yüzeylerine Sahip Uçaklar

FİGES2015-HAVACILIKTA AR-GE VE MİLLİ UÇAK PROJESİ FİGES- 19. Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Sistem Modelleme Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 Nisan 2015

Şekil Değiştiren Uçaklar ve Gelecek

UZHAF2015, Uzay ve Hava Gücü Forumu 2015, İstanbul, Türkiye, 26 Şubat 2015

Structural Analysis of an Unconventional Hybrid Control Surface of a Morphing Wing

ICAST2014: 25th International Conference on Adaptive Structures and Technologies, The Hague, Hollanda, 6 - 08 Ekim 2014 identifier

A Hybrid Trailing Edge Control Surface Concept

DeMEASS-VI, 6th Conference for Design, Modelling and Experiments of Advanced Structures and Systems, The Hague, Hollanda, 25 - 28 Mayıs 2014

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışları

2. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi UHAT, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Yüzeylerinin Aerodinamik Yükler Altında Davranışları

UHAT2013, II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kontrol Yüzeylerinin Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi

UHAT2013, II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2013

Flutter Characteristics of an Adaptive Wing Having Camber Change and Free Play Nonlinearity

AIAC2013, 7th Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2013

Optimal Control of a Smart Beam by Using a Luenberger Observer

ICEAF III, 3rd International Conference of Engineering Against Failure, İSTANKÖY, Yunanistan, 26 - 28 Haziran 2013 identifier

Büyük Oranda Şekil Değiştirebilen Kanat Kontrol Yüzeylerinin Uçuştaki Etkileri

UHAT2012, I. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2012

VERIFICATION OF A FINITE ELEMENT MODEL OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE WING TORQUE BOX VIA EXPERIMENTAL MODAL TESTING

11th ASME Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, (ESDA 2012), Nantes, Fransa, 2 - 04 Temmuz 2012, ss.13-19 identifier

Bir İnsansız Hava Aracı Kanadının Çok Yönlü Yapısal Modellenmesi

SAVTEK2012, 6. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2012

The Vibratory Loads of an Optimized Helicopter Rotor at Off design Conditions

UMTIK-2012, 15th International Conference on Machine Design and Production, Denizli, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2012

Design of an LPV Based Fractional Controller for the Vibration Suppression of a Smart Beam

CANSMART2011, International Workshop on Smart Materials & Structures and NDT in Aerospace, Montreal, Kanada, 2 - 04 Kasım 2011

An Experimental Performance Evaluation for the Suppression of Vibrations of the Second Mode of a Smart Beam

AIAC2011, 6. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011

Multiple Aspect Design of an Unmanned Aerial Vehicle Wing

AIAC2011, 6. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011

Optimization of an Helicopter Rotor for Minimum Vibratory Loads

AIAC2011, 6. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2011

Performance Analysis of a Fractional Controller Developed for the Vibration Suppression of a Smart Beam

SMART11, 5th ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, Saarbrücken, Almanya, 6 - 08 Temmuz 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using an LQG Control Algorithm

2nd ICEAF, 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, MİKANOS, Yunanistan, 22 - 24 Haziran 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam by Using a Fractional Order Control

2nd ICEAF, 2nd International Conference of Engineering Against Fracture, MİKANOS, Yunanistan, 22 - 24 Haziran 2011

Akıllı Bir Kirişin Titreşimlerinin Aktif Denetimi İçin PI D ve PID Denetçilerin Değerlendirilmesi

UMTS2011, 15. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Niğde, Türkiye, 16 - 18 Haziran 2011

ODTÜ de Yapılan İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, VI. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2011

Active Vibration Suppression of a Smart Beam via PI D Control

IWPMA2010, 7th International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2010

Orta Büyüklükteki Bir Nakliye Uçağının Ekipman Rafı Tasarımı

UHUK2010, III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010

Ağır Bir Nakliye Uçağına Ait Bir Yapısal Bileşenin Tasarımı ve Analizi

UHUK2010, III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Eskişehir, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2010

Morphing Air Vehicle Concepts

UVW2010, International Unmanned Vehicle Workshop, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2010

Active Vibration Suppression of a Smart Beam Via Self sensing Piezoelectric Actuator

AIAC2009, 5. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2009

Structural Modeling and Flutter Analysis of Adaptive Camber Wings

AIAC2009, 5. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ağustos 2009

Göreve Uyumlu Kanatlara Sahip bir İnsansız Hava Aracının Tasarımı

UMTS2009, 14. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, GÜZELYURT-KIBRIS, Türkiye, 2 - 04 Temmuz 2009

Evaluation of a Camber Morphing Concept Based on Controlled Flexibility

IFASD2009, International Forum on Aeroelasticity and Structural Dynamics 2009, SEATTLE, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 25 Haziran 2009

ODTÜ de Sürdürülen İnsansız Hava Aracı Çalışmaları

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, V. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 22 - 23 Mayıs 2009

Active Vibration Control of a Smart Fin

50th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, PALM SPRINGS, Amerika Birleşik Devletleri, 4 - 07 Mayıs 2009 identifier

Değişken Kambura Sahip NACA4412 Kanat Kesitinin 2 Boyutlu Aerodinamik Analizi

2. UHUK, II. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008

İnsansız bir Hava Aracının Aeroelastik Analizi

2. UHUK, II. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008

Active Flutter Control of a Smart Fin

ICAST 2008, 19th International Conference on Adaptive Structures and Technologies, ASCONA, İsviçre, 6 - 09 Ekim 2008 identifier

Göreve Uyumlu Kanat Tasarım ve Geliştirme Çalışmaları

SAVTEK 2008, 4. Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 27 Haziran 2008

İnsansız bir Hava Aracı Kanadının Aeroelastik Analizi

HaSeM'08, Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2008

Application of spatial h∞ control technique for active vibration control of a smart beam

4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2007, Angers, Fransa, 9 - 12 Mayıs 2007, ss.322-328 identifier

State Space Representation of Smart Structures Under Unsteady Aerodynamic Loading

AIAC2007, 4. Ankara International Aerospace Conference, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2007

Akıllı bir Kirişin Statik Aerodinamik Yükler Altındaki Davranışı

UMTS 2007, 13. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 7 - 09 Haziran 2007

Application of Spatial Hinf Control Technique for Active Vibration Control of a Smart Beam

ICINCO 2007, 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Angers, Fransa, 9 - 12 Mayıs 2007

Çağdaş Havacılık ve Uzay Mühendisliği Eğitimi Üzerine Görüşler

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, IV. Ulusal Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Mayıs 2007

Application of spatial H-infinity control technique for active vibration control of a smart beam

4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Angers, Fransa, 9 - 12 Mayıs 2007, ss.322-323 identifier

Smart Structures and Their Applications on Active Vibration Control Studies in the Department of Aerospace Engineering METU

IWPMA 2006, 3rd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2006

Spatial Control of a Smart Beam

IWPMA 2006, 3rd International Workshop on Piezoelectric Materials and Applications in Actuators, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2006

Active vibration suppression of a flexible beam via sliding mode and H ∞ control

44th IEEE Conference on Decision and Control, and the European Control Conference, CDC-ECC '05, Sevilla, İspanya, 12 - 15 Aralık 2005, cilt.2005, ss.1240-1245 identifier

Application of Piezoelectrics to Smart Structures

II ECCOMAS Thematic Conference on Smart Structures and Materials, LİZBON, 4 - 07 Temmuz 2005

Akıllı Bir Plağın Burulma Titreşimlerinin Kontrolu

UMTS2005, 12. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2005

Akıllı bir Kirişin Uzamsal Sistem Modelinin Elde Edilmesi

HaSeM’06, Kayseri VI. Havacılık Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2005

Application of mu synthesis Active Vibration Control Technique to a Smart Fin

CANSMART2003, 6th CanSmart Meeting, International Workshop on Smat Materials and Structures, Montreal, Kanada, 6 - 09 Ekim 2003

Optimal Mapping of Actuators and Sensors with Closed loop Performance Constraints

CANSMART2003, 6th CanSmart Meeting, International Workshop on Smart Materials and Structures, Montreal, Kanada, 6 - 09 Ekim 2003

Bir Uçak Kanadının Yapısal Modelinin Geliştirilmes

11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2003

Akıllı Bir Kirişin Zorlanmış Titreşimlerinin Aktif Kontrolu

11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2003

Bir Kompozit Kanat Kutusunun Çok Yönlü Tasarımı

11. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2003

Application of Hinf Active Vibration Control Strategy in Smart Structures

AED2003, 3rd International Conference on Advanced Engineering Design, PRAG, Çek Cumhuriyeti, 2 - 05 Haziran 2003

Akıllı Yapıların Havacılık ve Uzay Mühendisliğindeki Uygulamaları

SAVTEK 2002, Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2002

Active Vibration Control of a Smart Plate

ICAS2002, International Council of the Aeronautical Sciences, Toronto, Kanada, 2 - 05 Eylül 2002

Active Vibration Control of Smart Plates by Using Piezoelectric Actuators

ESDA2002, 6th Biennial Conference on ENGINEERING SYSTEMS DESIGN AND ANALYSIS, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Mayıs 2002

Hafif Uçaklar İçin Düzlemsel Uçuş Kontrol Sistemlerinin Kinematik Sentezi

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2001

Yeni Bir Kanat Ön Yapısal Programı

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2001

Akıllı Yapılar Yardımıyla Aktif Titreşim Kontrolu

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2001

Active Vibration Control of a Smart Beam

CANSMART2001, Canada-US CanSmart Workshop on Smart Materials and Structures, Montreal, Kanada, 3 - 06 Eylül 2001

Akıllı Yapıların Sonlu Elemanlar Tekniği Kullanılarak Modellenmesi

10. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Konya, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2001

Analytical Modelling of Coupled Vibrations of Elastically Supported Channels

6th International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics, Southampton, İngiltere, 8 - 11 Eylül 1997

Kirchoff Plakların Zorlanmış Titreşimlerinin İncelenmesi Üzerine Yeni Bir Analitik Yöntem

Kayseri Birinci Havacılık Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 1996

Akustik Ortamla Etkileşen Plakların Analitik Modellenmesi

7. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Eylül 1995

Kirişlerde Birlikte Var Olan Eğilme Burulma Titreşimlerinin Analizi

6. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 20 - 22 Eylül 1993

Vibration Analysis of Finite Uniform Structures Using the Harmonic Response Functions of the Infinite Structure

3rd International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics, Southampton, İngiltere, 5 - 08 Eylül 1988

Modal Identification of Damped Structures From Response Measurements

3rd International Modal Analysis Conference (IMAC), Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 04 Eylül 1985 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Active Vibration Control of a Smart Beam by Using A Spatial Approach

New Developments in Robotics, Automation and Control, Editor, Editör, ITECH Online, I-Tech Education and Publishing,, Dubrovnik, ss.377-410, 2008

Diğer Yayınlar