Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Organizational Trust, Organizational Identification, and Organizational Cynicism: A Research on White Colors

International Journal of Business and Management Invention, cilt.6, sa.7, ss.72-78, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı ve İş Tatminine Etkisi

Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.59-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship between Organizational Commitment Organizational Identification Person Organization Fit and Job Satisfaction A Research on IT Employees

International Review of Management and Business Research, cilt.5, sa.3, ss.870-901, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖRGÜTLERDE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNİN İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ BİR BANKA ARAŞTIRMASI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, cilt.17, sa.3, ss.30-50, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMASI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.35-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DUYGUSAL EMEK İLE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ BİR ARAŞTIRMA

Gazi Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, cilt.16, sa.3, ss.159-180, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşe Bağlılığın Yaşam Doyumuna Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

8 th International Social Sciences Congress in The Balkans, KÖSTENCE, Romanya, 6 - 11 Eylül 2017, ss.372-374

Psikolojik Sermayenin İş Yaşamı Kalitesine Etkisi: Banka Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 Eylül 2017, ss.720-727

Örgütsel Etik ve Güvenin Takım Performansına Etkisi: Otomotiv Sektörü Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 15 - 17 Temmuz 2017, ss.471-475

İşyeri Arkadaşlığı, İşten Ayrılma Niyeti, İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Yönetim Konferansı, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017, ss.55-56

The Relationship between Workaholism and Work-Family Conflict among Assistant Experts in Public Institutions

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2017, ss.31-32

The Relationship between Person Organization fit Organizational Idendification and Job Satisfaction A Research on the Public Employees

5. Annual International Conference on Humanities and Social Sciences, Budapest, Macaristan, 22 - 25 Eylül 2016, ss.2-3

Etik Liderliğin Çalışanların İş Performansı Ve İş Tatminine Etkisi

International Management Research Congress, Ankara, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016, ss.305

Çalışanların Kararlara Katılımı Ve Örgütsel Politika Algısı İlişkisi

7. Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Kaposvár, Macaristan, 25 - 30 Ağustos 2015, ss.246-257

İş Ve Yaşam Tatmini İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatında Bir Araştırma

12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kazan, Rusya, 30 Ağustos - 06 Eylül 2014, cilt.2, ss.1351-1358

İşletmelerde Çatışma Nedenleri ve Bir Araştırma

11. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat, Kırgızistan, 10 - 16 Haziran 2013, ss.895-902

Kitap & Kitap Bölümleri

The Relationship Between Person-Organization Fit, Organizational Identification and Job satisfaction: A Research on the Public Employees

Methodological Approach To Social Sciences, Richard Davis, Editör, AGP Research, London, ss.213-220, 2017

The Relationship between Person- Organization fit, Organizational Identification and Job Satisfaction: A Research on the Public Employees

Methodological Approaches to Social Sciences, Richard DAVIS, Editör, AGP Research, Londrina, ss.313-320, 2016