Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Engineering Design I

  • Lisans Signals and Systems 1

  • Lisans ENGINEERING DESIGN II

  • Lisans Signals and Systems II

  • Yüksek Lisans Seminar

  • Doktora Graduate Seminars

  • Yüksek Lisans Probability and Stochastic Processes