Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mass Spectrometry Facility In METU-Central Laboratory Molecular Biology-Biotechnology R&D Center, On Targeted Proteomics Way

Annual Proteomics Symposium-Applying Proteomics to Life Sciences, Barcelona, İspanya, 11 Kasım 2016 - 11 Haziran 2019, ss.1

Leiurus abdullahbayrami (Scorpiones: Buthidae) Venomunun Moleküler Karakterizasyonu ve Peptidomik Analizi

22.National Biology Congress, International Joining, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.1

“TS12630 Kapsamında Meyve Sebze Sularında HPLC Metodu ile Glikoz-Fruktoz ve Sukroz Analizi Metot Teyidi ve Ölçüm Belirsizliği Çalışmaları

1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu Ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2013, ss.1

Endokannabinoid Reseptörleri Anandamid ve 2-Araşidonilgliserol Miktarlarının Kan Örneklerinde Ölçümünün Optimizasyonu

XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Aralık 2009, cilt.14, ss.425-428

The Optimization For The Quantification Of Anandamide And 2-Arachidonylglycerol In Blood Samples

BIOTECH METU 2009: The International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 2009, ss.1

Endokannabinoid Aracılı İmmün Supresif Etkikelerinin İmmünohistokimya ve Akışkan Hücre Tekniği İle Gösterilmesi

19. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası katılımlı). , Trabzon, Türkiye, 22 - 25 Haziran 2009, ss.1

S. cerevisiae' nın yarı-kesikli üretiminin hücre içi metabolitleri temel alınarak metamatik modellenmesi ve akı analizi

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, cilt.2, ss.936-941

S. cerevisiae' nın yarı kesikli fermentasyonunun hücre metaboliti bazında modellenmesi

10. KUKEM Kongresi :Kültür Kolleksiyonları, Biyoteknoloji ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Topluluğu, Mersin, Türkiye, 25 - 27 Eylül 1997, cilt.1, no.1, ss.34-37