TS12630 Kapsamında Meyve Sebze Sularında HPLC Metodu ile Glikoz-Fruktoz ve Sukroz Analizi Metot Teyidi ve Ölçüm Belirsizliği Çalışmaları


ŞEKER T., Kıncal D., DOĞAN T., Yucel M.

1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu Ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 16 - 18 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes