Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik

İktisat İşletme ve Finans, cilt.23, ss.5-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, ss.3-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)