Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Kullanımı ve Kirlilik

İktisat İşletme ve Finans, cilt.23, ss.5-16, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayi ve Kirlilik Bir Kirli Endüstri Sığınağı Olarak Türkiye

Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.60, ss.3-28, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A Gravity Model of Virtual Water Flows The Case of Turkey

EY International Congress on Economics II, Ankara, Türkiye, 5 - 06 Kasım 2015

Water Embedded in Turkey s Agricultural Trade Flows

European Association of Evolutionary Political Economy, 27th Annual Conference, 17 - 19 Eylül 2015