Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

On the Proper Treatment of the Churchlands

Erkenntnis, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Thomas Kuhn ve Devrimler Yoluyla Birikimsel İlerleme

Maltepe Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2017, ss.238-256, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleyici Materyalizm ’xxZihnin Tüm İçeriğini’xx Elemeye mi Önerir?

Felsefe Dünyası, ss.252-273, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nesnel Fenomenoloji Projesi Aracılığıyla Thomas Nagel, Bilinci Nesnel bir Şekilde Açıklamaya Çalışır

ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, cilt.10, ss.147-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Tractatus, Logical Space, and Zombies

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), cilt.0, ss.291-306, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörofelsefe Neden Halen Uçta Bir Görüş Olarak Niteleniyor?

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, cilt.0, ss.99-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Thomas Kuhn ve Onun Mantıksal Olmayan Rasyonalitesi

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, cilt.0, ss.751-775, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Neurophilosophical Approach to Morality: elimination, reduction, revision, unification, or assimilation?

International Interdisciplinary Summer School 2018.The Neurobiology of Moral Conscience with Patricia Churchland., Tubingen, Almanya, 4 - 08 Haziran 2018

The Problem in the Philosophical Community of Turkey

Istanbul International Congress on Philosophy, İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Doğalcı epistemoloji: epistemolojinin inkarı mı asimilasyonu mu?

Doğalcı epistemoloji: epistemolojinin inkarı mı asimilasyonu mu?, Samsun, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Kuhn is an Objectivist Philosopher of Science Because His Values are Your Rules

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.0, ss.254

The Overlaps between Proper Philosophy and Actual Science

On What It Is? Philosophy of Philosophy, Budapest, Macaristan, 13 - 15 Şubat 2015

Thomas Nagel is at bottom not an anti physicalist but a defender of it

Salzburg Conference for Young Analytic Philosophy 2016, Salzburg, Avusturya, 7 - 09 Eylül 2016

Anti brain Naturalism vs Neurophilosophy

9th Annual Conference of the Postgraduate Philosophy Association of Southern Africa, Durban, Güney Afrika, 19 - 20 Temmuz 2014

Bilim ve Felsefe Arasında Olması Gereken İlişki: Quine ve Churchland Arasında Bir Yerde

2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science, Muğla, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, cilt.0, ss.318

Kitap & Kitap Bölümleri

Doğalcı Epistemoloji:Epistemolojinin İnkârı mı Asimilasyonu mu?

VII. Mantık Çalıştayı Kitabı, Vedat Kamer ve Şafak Ural, Editör, Mantık Derneği Yayınları, İstanbul, ss.631-648, 2017

Analitik Felsefeci Wittgenstein Kendi Ölümünü Deneyimledi Mi?

Yaşam ve Ölüm Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Editör, Sentez Yayıncılık, Bursa, ss.425-435, 2017

The Overlaps between Philosophy and Science

On What It Is Perspectives on Metaphilosophy, Megyer Gyöngyösi, Zsolt Kapelner, Zsófia Ádám, István Faragó-Szabó, Editör, Philosophy Workshop of Eötvös József Collegium, Budapest, ss.131-148, 2016

Yaygın Yanılgıların Kıskacında Nörofelsefe

Günümüzü Felsefe ile Düşünmek, Bahadır Gülşen, Erkan Bozkurt, Gülce Sorguç ve Umut Morkoç, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.151-160, 2014