Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Gender Differences in Self-Regulated Online Learning Environment

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.12, no.3, pp.12-22, 2009 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Predictors for student success in an online course

EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY, vol.10, no.2, pp.71-83, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

EULER FORMÜLÜ ÖĞRETİMİNDE 5E ÖĞRENME DÖNGÜSÜ MODELİNE DAYALI DERSLERİN PAYDAŞLARININ DENEYİMLERİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.830-852, 2019 (Other Refereed National Journals)

A New Form of Understanding Maps:Multiple Representations with Pirie and Kieren Model of Understanding

International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education, vol.26, no.6, pp.1-21, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tahmin Hakkındaki Görüşleri

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.11, no.1, pp.48-80, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tahmin Becerilerinin 1948’den 2015’e 1-5. SınıflarMatematik Dersi Öğretim Programlarındaki Yeri

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.19-39, 2017 (Other Refereed National Journals)

Üst Bilişsel Sorgulamaya Dayalı Problem Çözme Yaklaşımının Öz-düzenleme Becerilerine Etkisinin Araştırılması

İlköğretim online, vol.16, no.2, pp.547-565, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Elementary school curriculum reform in Turkey

INTERNATIONAL EDUCATION JOURNAL, vol.8, no.1, pp.30-39, 2007 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Elementary School Curriculum in Turkey

International Education Journal, vol.8, pp.30-39, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

An Analysis of the New Elementary Mathematics Teacher Education Curriculum in Turkey

The Mathematics Educator, vol.17, pp.41-51, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Öğrencilerinin ve matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile ilgili Başarılarının İncelenmesi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.28, no.130, pp.3-7, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geometriye Yönelik Bir Tutum Ölçeği

Eğitim ve Bilim, vol.27, no.126, pp.3-9, 2002 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF COOPERATlYE AND INDIYIDUALISTIC PROBLEM SOLYING METHODS ON MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING PERFORMANCE

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.82-90, 2002 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.23, pp.62-66, 2002 (Other Refereed National Journals)

Investigation of performances of prospective mathematics teachers on probability

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.33-39, 2001 (Other Refereed National Journals)

Onbirinci sınıf öğrencilerinin ve matematik öğretmen adaylarının uzaysal yeteneklerinin incelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.56-61, 2000 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Adaylarına Verilecek Olan Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinin İçeriği ve Adayların Ders Hakkındaki Görüşleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, no.11, pp.46-55, 1999 (Other Refereed National Journals)

Bazı olasılık kavramlarının öğretimi için çalışma yapraklarının geliştirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.129-136, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üniversite Öğrencilerinin Kurdukları Matematik Problemlerinin Değerler Açısından İncelenmesi

13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Denizli, Turkey, 4 - 06 October 2018

Comparisons of Instructional Approaches of Elementray SchoolMathematics Curricula of 1998 and 2009

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Urfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.861-862

Journey to Mathematics World with Pattern Blocks

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME - 2017), Urfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.998-999

Comparison of Elementary School Mathematics Curricula withrespect to Values Education

International Conference on Mathematics and Mathematics Education(ICMME-2017), Urfa, 11 - 13 May 2017, pp.857-858

MODELING THE RELATIONSHIPS AMONG SOMEATTITUDINAL VARIABLES TOWARD MATHEMATICS

PME 40, Szeged, Hungary, 3 - 07 August 2016, vol.2, pp.323-328

Students’ attitudes toward mathematics: A modeling study

13th International Congress on Mathematical Education 2016, Hamburg, Germany, 24 - 31 July 2016

Matematik Öğretmenlerinin Matematik Problemi Kurma Süreçlerini Kullanmadaki Performansları

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1315-1316

Geçmişte ve Günümüzde Okutulan Bazı Matematik Ders Kitaplarınının Görsel Estetik Anlayışlarının İncelenmesi

III.INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.1311-1312

Journey in Mathematics World with Polyominoes and Polycubes

International Conference on Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.651

The investigation of Euler s formula on platonic solids by origami

International Conference on Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.632-634

Elementary school mathematics curricula Grades 1 5 with respect to physical Instructional objects

International Conference on Mathematics Education (ICMME-2016), Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.565-567

Solo Modeli ile Uzamsal Görselleştirme Becerilerinin Ölçülmesi

Matematikçiler Derneği 10. Matematik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2011

PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' SELF-EFFICACY BELIEFS REGARDING THE USE OF CONCRETE MODELS

35th Annual Conference of the International-Group-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PME), Ankara, Turkey, 10 - 15 July 2011, pp.373 identifier

Preservice teachers' purposes of utilizing concrete materials

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.5835 identifier

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE SOMUT MATERYALLERİN KULLANILMASI

V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.188

Books & Book Chapters