Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Another Test of Gender Differences in Assignments to Precarious Leadership Positions: Examining the Moderating Role of Ambivalent Sexism

APPLIED PSYCHOLOGY-AN INTERNATIONAL REVIEW-PSYCHOLOGIE APPLIQUEE-REVUE INTERNATIONALE, cilt.67, sa.3, ss.498-522, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of top management team composition on SME export performance: an upper echelons perspective

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.24, sa.4, ss.833-852, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Social identification and altruism in diverse teams

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, cilt.8, sa.1, ss.55-72, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Analyzing the effects of diversity perceptions and shared leadership on emotional conflict: a dynamic approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, cilt.21, sa.10, ss.1733-1753, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bireycilik ve zaman duyarliliği çeşitliliğinin grup içi çatişmaya etkileri

ODTÜ Gelişim Dergisi, cilt.42, ss.29-54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

C NS YET YANLI ALGILARIN S DAVRANISLARININ ROL Ç VEYA ROL ÖTES OLARAK TANIMLANMASINAETK LER

Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.9-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A longitudinal analysis of the effects of task related diversity in groups

Hacettepe İİBF Dergisi, cilt.26, ss.37-58, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effects of Transformational Leadership on Organizational Identification and Organizational CitizenshipBehaviors

4. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress, 29 - 30 Kasım 2019

Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behavior: The Moderating Role of Positive Affectivity

4. International EMIEntrepreneurship and Social SciencesCongress, 29 - 30 Kasım 2019

The Relation between Employee Impostor Feelings, Organizational Identification, and Counter-Productive Work Behaviors

European assocıatıon of work and organızatıonal psychology congress, Dublin, İrlanda, 17 - 20 Mayıs 2017

Pushing Female Leaders over the Edge: The Impact of Evaluators’ Sexist Attitudes on Glass Cliff Emergence

European assocıatıon of work and organızatıonal psychology, Dublin, İrlanda, 17 - 20 Mayıs 2017

Gender Differences in Promotions to Top Level Management Positions: An Examination of Glass Cliff in the IT Sector

4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management (ICLTIBM), İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, cilt.210, ss.223-230 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

Gender Composition of the Upper Echelons and FirmSustainability Performance: an Examination of IstanbulStock Exchange Companies

corporate social responsibility in developingand emerging markets, Onyeka K. Osuji, Franklin N. Ngwu,Dima Jamali, Editör, Cambridge University Press, ss.258-278, 2020

Ambivalent Sexism as a Predictor of Perceptions of Leader Effectiveness: FemaleLeaders in IT Context

Yönetim ve Organizasyon Makaleleri:Kadın Akademisyenlere Armağan, Esra Gökçen KAYGISIZ ve Reyhan Ayşen WOLFF, Editör, Eğitim Yayınevi, 2017

Organizasyonlarda Yeni Liderlik Davranış Modelleri

Organizasyonlarda Davranış, Ayşe Çiğdem Kırel, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.64-87, 2013

Örgütsel öğrenme, vatandaşlık, ve adalet

Örgütsel Davranış, Ayşe Çiğdem Kırel ve Ozan Ağlargöz, Editör, Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, ss.192-209, 2013

Identity Salience, Occupational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour in Multinational Teams: An Exploratory Study from the Turkish Context

Diversity Management in Asia: A research companion, Özbilgin,M.,& Syed,D.J., Editör, Edward Elgar , London, ss.39-55, 2009