İşletmelerin BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Alma Durumuna Göre Üst Kademe Teorisi Kapsamında Değerlendirilmesi


Creative Commons License

GÖZÜM A. G. , ACAR F. P.

Istanbul Management Journal, vol.29, pp.93-112, 2018 (Peer-Reviewed Journal)