Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The differential associations of functional and dysfunctional impulsivity with driving style: A simulator study

Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, cilt.63, ss.1-11, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Trafik Ortamında Cinsiyet Rollerinin Sürücü Davranışları ve Sürüş Becerileriyle İlişkisi

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.78-92, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kazaların Dünü, Bugünü, Yarını ve Güvensiz Davranışlar

PiVOLKA, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik Güvenliği Bağlamında Dürtüsel Sürücülüğün Sürücü Öfke İfadesi ile İlişkisi

Güvenlik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.329-354, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki

Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-15, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The effects of leadership on safety outcomes: The mediating roles of trust and safety climate

International Journal of Occupational Safety and Health, cilt.6, ss.8-17, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PW 1678 Traffic safety climate: the relationship with driving skills and traffic system resilience

13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018), 5 - 07 Kasım 2018

Does Traffic Safety Climate Perception of Drivers Differ Depending on Their Traffic System Resilience and Driving Skills Evaluation?

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2018, cilt.825, ss.746-754 identifier identifier

The root causes of a train accident: Lac-mégantic rail disaster

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2018, cilt.823, ss.199-208 identifier

Ermenek Mine Accident in Turkey: The Root Causes of a Disaster

20th Congress of the International Ergonomics Association, IEA 2018, Florence, İtalya, 26 - 30 Ağustos 2018, cilt.825, ss.1019-1028 identifier identifier

Anger Expression on the Road in Relation to Impulsive Driving

15th European Congress of Psychology, 11 - 14 Temmuz 2017