Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

USAGE OF DESIGN THINKING TACTICS AND IDEA GENERATION STRATEGIES IN A BRAINSTORMING SESSION

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.32, ss.1-17, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

AREAS OF EXPERTISE, TYPES OF SERVICES GIVEN AND CLIENT INDUSTRIES OF DESIGN CONSULTANCY FIRMS IN TURKEY

METU JOURNAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.28, ss.131-146, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The 16 cubes game for children who are visually impaired

JOURNAL OF VISUAL IMPAIRMENT & BLINDNESS, cilt.94, ss.396-399, 2000 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design Divergence Using the Morphological Chart

Design and Technology Education: An International Journal, cilt.23, no.3, ss.61-85, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visual Thinking Styles and Idea Generation Strategies Employed in Visual Brainstorming Sessions

Design and Technology Education: An International Journal, cilt.22, no.1, ss.1-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geleceğin Banyosuna Güncel Yansımalar

Banyo+Mutfak, ss.200-207, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Morphological Exploration of the Turkish Tea Glass for Engaging Design Solutions

DRS 2020 International Conference: Synergy, 11 - 14 Ağustos 2020, cilt.5, ss.2284-2302

Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme

TÜBİTEM 2018 2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı, Bursa, Türkiye, 11 - 12 Eylül 2018

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 Eylül 2018 - 14 Eylül 2108, ss.511-528

Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.447-465

Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2018, ss.253-275

“Wow He Is Talking!” A Study on Intrinsic Motivations for Child-Robotic Toy Interactions

IDC2018, 17th ACM Conference on Interaction Design and Children, Oslo, Norveç, 19 - 22 Haziran 2018, ss.349-356 identifier

Collaborating with External Partners in Industrial Design Education: A Review of Success Factors

Papers from the LearnXDesign London 2017 Conference, London, İngiltere, 28 - 30 Haziran 2017, ss.183-190

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma

UTAK2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2016, ss.69-87

Tarihi Kent Dokusunu Yansıtan Kent Mobilyası Ailesi Çalıştayı Sonuçlarının Sunumu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlık Haftası 2016 Çalıştayları, Ankara, Türkiye, 05 Kasım 2016

Project Development Levels and Team Characteristics in Design Education

3rd International Conference for Design Education Researchers, Şikago, Amerika Birleşik Devletleri, 28 - 30 Haziran 2015, cilt.1, ss.264-277

Kent Merkezi Kızılay da Kent Objeleri Ürün Ailesi Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlık Şenliği, Ankara, Türkiye, 9 - 13 Ekim 2008

An Analysis of Public Use Bicycle Systems from a Product Service System Perspective

Tools and Methods of Competitive Engineering, Delft, Hollanda, 21 - 25 Nisan 2008, cilt.2, ss.1113-1122

Görme Engelli Çocuklar için Oyuncak Tasarımı

Sanat ve Sosyal Adanmışlık: Uluslararası Sempozyum, Atölye ve Sanat Etkinlikleri, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mayıs 2002, ss.57-64

Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2006, ss.96-107

Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için Bir Çerçeve Önerisi

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Haziran 2006, ss.384-391

Understanding user experience for scenario building: A case in public transport design

International Conference on Contemporary Ergonomics, Cambridge, İngiltere, 4 - 06 Nisan 2006, ss.189-193 identifier

Glass Packaging for Food and Beverage Products Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project

IV. International Packaging Congress and Exhibition-Presentations, İzmir, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2005, cilt.2, ss.637-646

Evrensel Tasarım İlkelerini Empati Kurma Yöntemi ile Anlama ODTÜ Mimarlık Fakültesi nde Bir Çalışma

Goethe Institut ve Ankara Mimarlar Odası: Mimaride Yenilikler Kolokiyumu, Ankara, Türkiye, 03 Aralık 2005

Dynamics of collaboration with industry in industrial design education: The case of a graduation project course

3rd Engineering and Product Design Education Int. Conference, Edinburgh, Saint Helena, 15 - 16 Eylül 2005, ss.477-481

Representing Design Related Activities towards a Common Understanding of the Design Process

1st International Meeting of Science and Technology: Senses and Sensibility in Technology, Lizbon, Portekiz, 25 - 26 Eylül 2003, ss.46-51

Görme Engelli Okul Öncesi Çağı Çocuklar için Oyuncak Tasarımları Hedefler Süreç ve Sonuç

Ankara Üniversites EBF XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Kasım 2002, ss.183-191

Design as a Collaborative Process A Systematic and Constructive Model for Developing Play Material for Blind Visually Impaired Preschool Children

7th International Design Conference: Design 2002, Dubrovnik, Hırvatistan, 14 - 17 Mayıs 2002, cilt.2, ss.749-754

A Completed Experimental Research and the Methodology of an Ongoing Non experimental Research Toys for Blind Visually Impaired Children

Matrix 4/for Research: International Symposium on Research in Design and Art Practice, Londrina, Brezilya, 6 - 08 Temmuz 1999

Development of Toys as Industrial Products with Rehabilitative and Educational Aims

Quantum Leap: Managing New Product Innovation, Birmingham, İngiltere, 8 - 10 Eylül 1998

Kitap & Kitap Bölümleri