Açık Hava Atık Toplama Birimleri Fikirlerinin Geliştirilmesinde Tasarım Odaklı Düşüncenin Kullanımı


Börekçi N. A. G. Z., Derviş B.

5. Uluslararası Mobilya Kongresi, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 November 2018, pp.465-480

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.465-480
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de bir üniversitenin endüstriyel tasarım lisans öğrencilerinin katılımıyla “üniversite yerleşkeleri

için açık hava atık toplama birimleri” konulu bir tasarım çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Çalıştay 7 saat

sürmüş, çalıştaya toplam 24 öğrenci katılmıştır. Çalıştay için araştırma, tartışma, ve fikir geliştirme olmak

üzere üç aşamalı bir kurgu izlenmiştir. Çalıştayda yürütülen tartışmalar ve uygulanan yöntemler

sonucunda, bir kent mobilyası olarak açık hava atık toplama birimine dair, yerleşke kullanıcıları olarak

tasarım lisans öğrencilerinin yorumladıkları problem alanı tanımı, işlev tanımları ve tasarım fikirleri elde

edilmiştir. Çalıştay sırasında üretilen 20 alt işlev, 81 analojik örnek içeren dört adet sinektik çizelgesi,

serbest el eskiz içeren 24 adet 6-3-5 çizelgesi, 24 adet beyinçizimi çizelgesi, ve 24 adet final tasarım

fikri çizimi, görsel içerik analizi ve tematik analiz yöntemleri ile çözümlenmiştir. Bildiride bu

çözümlemelerden elde edilen bulgulara dayanarak katılımcıların konuyu içerik olarak nasıl

yorumladıkları ve yürütülen uygulamalara metodolojik olarak nasıl yaklaştıkları, bireysel ve grup

başarımları üzerinden irdelenmiştir. Bulgular izlenen metodolojinin tasarım odaklı düşünmeyi, tasarım

fikrine çıkış notkası bulma, fikri yapılandırma, fikir çeşitlemesinde ıraksama, ve fikir değerlendirmesinde

yakınsama açılarından desteklediğini göstermektedir. Ayrıca, problem alanı tanımının ortaklaşarak

belirlenmesinin grup çalışması sürecine yapıcı bir temel oluşturduğu, öte yandan katılımcıların kendi

problem alanı tanımlarıyla da tasarım katkılarında bireysel olarak farklılaşmaya gittikleri görülmüştür.