TASARIM SÜRECİNDE KULLANILAN FİKİR GELİŞTİRME YÖNTEMLERİNİN ETKİSİNİ NİCELİK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMEK İÇİN BİR ÖLÇÜM TEKNİĞİ ÖNERİSİ


Creative Commons License

Bayırlı Ü., Börekçi N. A. G. Z.

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2020, pp.1-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-18
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

Ürün geliştirme süreci içerisinde fikir geliştirme aşaması, sürecin geri kalanına ve son ürüne olan etkisi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu aşamada tasarımcılardan olabildiğince fazla sayıda, yenilikçi ve çeşitlilik sunan fikirler geliştirmeleri beklenir. Bu beklentiyi karşılamak ve özellikle tasarım öğrencilerine destek olmak amacıyla pek çok fikir geliştirme yöntemi ve aracı geliştirilmiştir. Bu yöntem ve araçlar kullanılabilirlik, uygulanabilirlik ve etkileri bakımından test edilmelidirler. Ancak, geliştirilen bu yöntem ve araçların, fikir geliştirme aşamasına ve ortaya çıkan fikirlere olan etkisini nicel yöntemlerle inceleyen tekniklere literatürde rastlanmamaktadır. Bu konuda literatürde bulunan tek teknik Shah, Vargas-Hernandez ve Smith’e (2003) ait olup onun da kusurları bulunmaktadır. Bu çalışma var olan kusurları gideren ve daha sağlıklı sonuçlara ulaşma imkânı veren bir ölçüm tekniği sunmaktadır. Önerilen ölçüm tekniği, fikir geliştirme aşamasının başarısını hem sınıf genelinde hem de öğrenci özelinde ölçmeye ve farklı fikir geliştirme yöntemlerinin etkilerini karşılaştırmalı olarak çözümlemeye olanak sağlamaktadır.