Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Design Divergence Using the Morphological Chart

Design and Technology Education: An International Journal, vol.23, pp.61-85, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Visual Thinking Styles and Idea Generation Strategies Employed in Visual Brainstorming Sessions

Design and Technology Education: An International Journal, vol.22, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Ürün Geliştirme Süreci

ODTÜ'lüler Bülteni, pp.38-39, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Geleceğin Banyosuna Güncel Yansımalar

Banyo+Mutfak, pp.200-207, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Tasarımcı Gözünden Çocuk Ürünlerinde ve Oyuncaklarda Güvenlik Standartları

Tasarım Merkezi Dergisi, pp.68-73, 2007 (National Non-Refereed Journal)

İki Ürün Değerlendirmesi Kullanım Senaryosu Fiziksel Etkileşim ve Çözüm

Tasarım Merkezi Dergisi, pp.92-93, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Collaboration Practices in Industrial Design Education The Case of METU From a Historical Perspective, 1981-2021

DRS Learn X Design 2021 6th International Conference for Design Education Researchers, Jinan, China, 24 - 26 September 2021, vol.2, pp.380-394 Creative Commons License

Track 04: Collaboration in Design Education Theoretical and Methodological Frameworks for Learning Through and From Partnerships

DRS Learn X Design 2021 6th International Conference for Design Education Researchers, Jinan, China, 24 - 26 September 2021, vol.2, pp.322-326 Creative Commons License

Jinan 2021: Engaging with Challenges in Design Education 6th International Conference for Design Education Researchers: DRS Learn X Design 2021

DRS Learn X Design 2021 6th International Conference for Design Education Researchers, Jinan, China, 24 - 26 September 2021, vol.1, pp.3-29 Creative Commons License

Ankara 2019 – Insider Knowledge Reflections on the Fifth International Conference for Design Education Researchers

DRS Learn X Design 2021 6th International Conference for Design Education Researchers, Jinan, China, 24 - 26 September 2021, vol.2, pp.30-34 Creative Commons License

Morphological Exploration of the Turkish Tea Glass for Engaging Design Solutions

DRS 2020 International Conference: Synergy, 11 - 14 August 2020, vol.5, pp.2284-2302 Sustainable Development

Idea Generation Using the Fictionation Design Tool in an Interactive Prototyping Course for Industrial Designers

Senses & Sensibility 2019 Lost in (G)Localization, UNIDCOM/IADE 10th Biennial International Conference in Design, Lisbon, Portugal, 27 - 29 November 2019, pp.1-14 Creative Commons License Sustainable Development

Tasarım Yaklaşımı ve Tasarım Odaklı Düşünme

TÜBİTEM 2018 2. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı, Bursa, Turkey, 11 - 12 September 2018

Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 12 September 2018 - 14 September 2108, pp.511-528

Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.447-465

Ürün ve Kullanıcı Etkileşiminde Olumlu Duyusal Deneyimler için Malzeme Seçimi

UTAK 2018 Üçüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 12 - 14 September 2018, pp.253-275

“Wow He Is Talking!” A Study on Intrinsic Motivations for Child-Robotic Toy Interactions

IDC2018, 17th ACM Conference on Interaction Design and Children, Oslo, Norway, 19 - 22 June 2018, pp.349-356 identifier

Collaborating with External Partners in Industrial Design Education: A Review of Success Factors

Papers from the LearnXDesign London 2017 Conference, London, United Kingdom, 28 - 30 June 2017, pp.183-190

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma

UTAK2016 İkinci Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 21 - 23 September 2016, pp.69-87

Tarihi Kent Dokusunu Yansıtan Kent Mobilyası Ailesi Çalıştayı Sonuçlarının Sunumu

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlık Haftası 2016 Çalıştayları, Ankara, Turkey, 05 November 2016

Visual Thinking Styles and Idea Generation Strategies Employed in Visual Brainstorming Sessions

DRS2016 The 50th Anniversary DRS Conference, Brighton, United Kingdom, 27 - 30 June 2016, vol.2, pp.795-812

Project Development Levels and Team Characteristics in Design Education

3rd International Conference for Design Education Researchers, Şikago, United States Of America, 28 - 30 June 2015, vol.1, pp.264-277

Kent Merkezi Kızılay da Kent Objeleri Ürün Ailesi Çalıştayı

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Mimarlık Şenliği, Ankara, Turkey, 9 - 13 October 2008

An Analysis of Public Use Bicycle Systems from a Product Service System Perspective

Tools and Methods of Competitive Engineering, Delft, Netherlands, 21 - 25 April 2008, vol.2, pp.1113-1122

Görme Engelli Çocuklar için Oyuncak Tasarımı

Sanat ve Sosyal Adanmışlık: Uluslararası Sempozyum, Atölye ve Sanat Etkinlikleri, Ankara, Turkey, 1 - 03 May 2002, pp.57-64

Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için Bir Çerçeve Önerisi

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2006, pp.384-391

Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı Bir Vaka Çalışması

Türkiye’de Tasarımı Tartışmak: III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul, Turkey, 19 - 22 June 2006, pp.96-107

Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design The Graduation Project Course

CLTAD 3rd International Conference: Enhancing Curricula, London, United Kingdom, 1 - 03 June 2006, pp.137-159

Understanding user experience for scenario building: A case in public transport design

International Conference on Contemporary Ergonomics, Cambridge, United Kingdom, 4 - 06 April 2006, pp.189-193 identifier

Glass Packaging for Food and Beverage Products Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project

IV. International Packaging Congress and Exhibition-Presentations, İzmir, Turkey, 8 - 11 December 2005, vol.2, pp.637-646

Evrensel Tasarım İlkelerini Empati Kurma Yöntemi ile Anlama ODTÜ Mimarlık Fakültesi nde Bir Çalışma

Goethe Institut ve Ankara Mimarlar Odası: Mimaride Yenilikler Kolokiyumu, Ankara, Turkey, 03 December 2005

Dynamics of collaboration with industry in industrial design education: The case of a graduation project course

3rd Engineering and Product Design Education Int. Conference, Edinburgh, Saint Helena, 15 - 16 September 2005, pp.477-481

Representing Design Related Activities towards a Common Understanding of the Design Process

1st International Meeting of Science and Technology: Senses and Sensibility in Technology, Lizbon, Portugal, 25 - 26 September 2003, pp.46-51

Görme Engelli Okul Öncesi Çağı Çocuklar için Oyuncak Tasarımları Hedefler Süreç ve Sonuç

Ankara Üniversites EBF XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Ankara, Turkey, 15 November 2002, pp.183-191

A Completed Experimental Research and the Methodology of an Ongoing Non experimental Research Toys for Blind Visually Impaired Children

Matrix 4/for Research: International Symposium on Research in Design and Art Practice, Londrina, Brazil, 6 - 08 July 1999

Development of Toys as Industrial Products with Rehabilitative and Educational Aims

Quantum Leap: Managing New Product Innovation, Birmingham, United Kingdom, 8 - 10 September 1998

Books & Book Chapters