Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE 'CELALI EFFECT' ON RURAL PRODUCTION AND DEMOGRAPHY IN CENTRAL ANATOLIA THE WAQF OF HATUNIYYE (1590s TO 1638)

ACTA ORIENTALIA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, cilt.71, sa.1, ss.29-44, 2018 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarımsal Üretkenlik Üzerine Tetkikat ve Notlar

Belleten, cilt.81, sa.292, ss.787-856, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Failure of Waqfs to Adjust Rental Rates to Prices; Structural Impairment or Managerial Rigidity

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, ss.18-42, 2017 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Financial Development of the Waqfs in Konya and the Agricultural Economy in the Central Anatolia (Late Sixteenth-Early Seventeenth Centuries)

JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT, cilt.55, ss.74-116, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Waqf of Saruca Pasha in Gallipoli and Agricultural Economy in 17th-Century Thrace

BULGARIAN HISTORICAL REVIEW-REVUE BULGARE D HISTOIRE, ss.109-126, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Magnificent Suleymaniye Owed a Debt to the Butcher and the Grocer

BELLETEN, cilt.75, sa.272, ss.87-135, 2011 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Şehabeddin Paşa’nın Filibe’deki Vakfına Ait Kaynaklar: Muhasebe Defterleri

Belgeler, cilt.35, sa.39, ss.1-144, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"They Left Behind Institutions in Financial Jeopardy": Central Anatolian Waqfs in the Wake of the Great Flight

RADOVI-ZAVODA ZA HRVATSKU POVIJEST, cilt.51, sa.1, ss.103-116, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

FILLING THE GAP IN DEMOGRAPHIC RESEARCHON THE OTTOMAN TRANSFORMATION PERIOD

Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica, cilt.49, ss.85-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Imperial Waqfs within the Ottoman Waqf System

Endowment Studies, cilt.1, sa.2, ss.135-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Endowment Studies

Endowment Studies, cilt.1, sa.2, ss.135-153, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Agricultural production prices and rural demography in the Balkans 1593 c 1650

archivum ottomanicum, ss.271-277, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edirne Muradiyye Vakfı nın Mali Yapısı ve Gelişimi

Belleten, cilt.78, ss.983-1031, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıflar ve Merkez Arasında Gelir Aktarımı ve Savaş Finansmanı

Vakıflar Dergisi, ss.75-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Account Books of the Imperial WAQFS Charitable Endowments in the Eastern Mediterranean 15th to 19th Centuries

The Accounting Historians Journal, cilt.40, ss.31-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Edirne II Bayezid Vakfı nın Mali Tarihi 1597 1640

A.Ü. Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi (GAMER), cilt.1, ss.113-141, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sultan II Murad ın Edirne Câmi i Şerîf ve Dârü l hadîs Vakfı 1592 1607

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, sa.2, ss.1-24, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Süleyman Paşa Vakfı nın Mali Tarihi ve 17 Yüzyılda Trakya Tarımsal Ekonomisi

A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.30, ss.145-181, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bursa da Sultan II Murad Vakfı nın Mali Tarihi 1608 1641

İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.61, ss.293-322, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Financial Consequences of Natural Disasters in Seventeenth Century Anatolia A Case Study of the Waqf of Bâyezîd II

International Journal of Turkish Studies, cilt.15, ss.63-82, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihsel Fiyatların Elde Edilmesi ve Endekslemeler Konusunda Bazı Notlar

A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, cilt.48, ss.85-96, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osmanlı Topraklarında Küçük Buzul Çağı nın Etkilerine Dair Bazı Notlar

Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, ss.85-93, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

16 ve 17 Yüzyıllarda Bursa Ekonomisi Sultan Çelebi Mehmed Yeşil İmaret inin Mali Tarihi 1553 1650

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, ss.125-158, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Mukâta a Revenues and the Revenue Collection of Bâyezîd II s waqf in Amasya

Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes (WZKM), ss.139-162, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celalis Recorded in the Account Books

Rivista degli Studi Orientali, cilt.78, ss.71-84, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vakıf Muhasebe Defterlerinde Aynî Toplanan Tarımsal Gelirler ve Aynî Giderlerin Fiyatlandırılması ve Tarihsel Fiyatlar Endekslemeleri Konusunda

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, ss.289-305, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı İmparatorluğu’nda Vakıf Ekonomisi

16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 28 Kasım 2019

Vakıf Muhasebesi ve Kurumsal Etkinlik; Kayıt Sistemi, Defterler ve Denetim

XVII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2014, cilt.4, sa.5, ss.1719-1930

Vakıf Ekonomisi ve Yeniden-Dağıtım

22nd Symposium of International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Trabzon, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2016, cilt.1, ss.111-119

Waqf Registers as Sources for Demography and Agricultural Production

Turkologentag 2018, Nuremberg, Almanya, 19 - 21 Eylül 2018, ss.1-2

The Selimiyye (1590-1650)

23rd Symposium of the Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, 11 - 15 Eylül 2018

The Waqf of Selimiyye in the First Half of the 17th Century

5th International Balkan Annual Conference, Sofija, Bulgaristan, 26 - 28 Kasım 2015, ss.203-208

Vakıf Defterleri Üzerinden Tarımsal Üretim ve Üretkenliği Değerlendirmek

14th International Congress of Ottoman Social and Economic History, Sofija, Bulgaristan, 24 - 28 Temmuz 2017, ss.1-2

Imperial Waqfs within the Welfare System of the Ottoman Empire

Imperial Subjects and Social Commitment: An Endowment History from 1750 to 1918, 16 - 18 Kasım 2016

The Waqf Economy and the Redistributive Functioning of Waqfs

22nd Symposium of International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 4 - 08 Ekim 2016

Two Magnanimous Benefactors of Gallipoli Saruca and Süleyman Pashas

The Rich and the Poor in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th-19th Centuries), 27 - 28 Mayıs 2016

Institutional Propagation of Imperial Waqfs in Balkan Rurality

The Ottoman Balkans: Personal Dimensions, 26 - 27 Haziran 2015

The Imperial Waqf of Hatuniyye in Trabzon between 1024 75 1615 65

Symposium of the XVII. Comité International D’Etudes pré-Ottomanes et Ottomanes (CIEPO), 18 Eylül - 23 Ağustos 2006

Ottoman Central Administration and War Finance Late Seventeenth Century

XIV International Economic History Congress, 21 - 25 Ağustos 2006

Kitap & Kitap Bölümleri

İcareteyn Hakkında

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi 2, Hatice Oruç, Muhammed Ceyhan, Editör, Akçağ, Ankara, ss.83-92, 2016