Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2001 - 2007 Doktora

    Universitaet Wien, Institut für Orientalistik, Turkologie , Avusturya

Yaptığı Tezler

  • 2007 Doktora

    Economic Development of the Imperial Waqfs

    Universitaet Wien, Türkologie