Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2012 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Research in History - II

 • Lisans Research in History - I

 • Yüksek Lisans Themes in Ottoman Economic History

 • Doktora Ottoman Waqf Institutions

 • Yüksek Lisans Comparative Studies in Historical Sources: Selected Works

 • Yüksek Lisans Crisis and Change in the Ottoman History (1300-1700)

 • Lisans Ottoman Socio-Economic History

 • Lisans Ottoman Statecraft

 • Lisans Readings in History – II

 • Lisans Readings in History I

Tasarladığı Dersler

 • Yüksek Lisans Sources of Ottoman Economic and Social History I

 • Yüksek Lisans Themes in Ottoman Economic History

 • Doktora Ottoman Waqf Institutions

 • Lisans Themes in the Early Modern Period

 • Yüksek Lisans Crisis and Change in the Ottoman History (1300-1700)